در حال بارگزاری

وبلاگ

بلاگ جدولی

هوشمند سازی خوابگاه |

یک خوابگاه هوشمند باید دارای سیستمی از اعصاب باشد که شامل حسگرها و تحریک کننده‌های تعبیه شده است که اطلاعات را در زمان درست و صحیح خود کنترل می‌کند....