در حال بارگزاری
اتوماسیون های هوشمند

انواع نورپردازی در ساختمان و اصول نورپردازی ساختمان هوشمند( بخش ۳ ) |

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید. برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید.  انواع نورپردازی در ساختمان : استفاده از نور طبیعی در نورپردازی...

نورپردازی ساختمان و روش های مختلف آن و اصول نورپردازی ساختمان هوشمند ( بخش ۲ ) |

روش های مختلفی برای نورپردازی ساختمان وجود دارد که در مقاله قبل گفتیم، حال در این مقاله به توضیح هر یک می پردازیم.  ۱- نورپردازی خشن وقتی بخواهیم عناصر معماری نمای ساختمان را...

نورپردازی در طراحی ساختمان و اصول نورپردازی ساختمان هوشمند ( بخش ۱ ) |

  طراحی روشنایی و نورپردازی در ساختمان جان تیندال ، فیزیکدان بریتانیایی در سال ۱۸۶۰ متوجه شد که نور بیشتر ، لزوما افزایش دید را به همراه ندارد. وی...

پروتکل ها ( بخش ۱ )| هر آنچه که باید از پروتکل ها بدانیم | خانه هوشمند زوریل |

ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۸۰ دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و...