سیستم صوتی هوشمند و کیفیت صوت در یک فضا میتواند موجب مسرت یا آزار شود. انتخاب سیستم صوت مناسب نشات گرفته از استانداردهای مشخصی است که در اینجا به توضیحی مختصر در این باره میپردازیم؛

بلندگوهای زوریل

در قطر های 17 ، 21 ، 29 سانتی متر

در صورتی می توانید از مزایای این نوع از بلندگوها و سیستم های صوتی هشمند به خوبی بهره مند شوید که هم نمونه های مرغوب را خریداری کنید و هم اقدامات لازم برای نصب آن ها را جدی بگیرید. فرایند نصب سیستم صوتی هوشمند در افزایش کارایی تجهیزات صوتی بسیار مهم است. از مهمترین مزیت بلندگو سقفی خانه هوشمند زوریل می توان موارد زیر را ذکر کرد :

  1. بهره گیری از فضای سقف
  2. عدم اشغال محیط
  3. کابل کشی زیباتر
  4. کاهش تداخل آکوستیک
  5. داشتن ویژگی ترانس مچینگ

از آنجایی که این نوع از بلندگوها در سقف یا در سقف کاذب قرار می گیرند، هیچ گونه فضایی را اشغال نمی کنند. به همین دلیل ای نوع سیستم صوتی کارایی فوق العاده ای دارند. کابل کشی آنها محیط را شلوغ نمی کند. با داشتن ویژگی های مطلوب، قابل استفاده در همه جا هستند.