تصویری از اتاقی در خوابگاه هوشمند را نشان می دهد.

خوابگاه هوشمند چیست؟ هوشمند سازی خوابگاه چه مزیت هایی دارد؟

,
خوابگاه هوشمند راهکاری نوین جهت تسهیل مدیریت خوابگاه خوابگاه هوشمند، تکنولوژی مدرنی جهت بهبود و تسهیل روند مدیریت خوابگاه است. در خوابگاه های معمولی کنترل و نظارت خوابگاه و افراد ساکن در آن، فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. در همین راستا برای تسهیل این ف…
تصویری از اتاق در هتل هوشمند است که بر روی دیوار آن پنل لمسی قرار دارد.

کنترل هتل هوشمند با تجهیزات هوشمندسازی زوریل/ برترین هتل های هوشمند جهان کدامند؟

,
کنترل هتل هوشمند سبکی مدرن در صنعت هتلداری کنترل هتل هوشمند، تبدیل به یک نیاز روزمره برای هتلداران و مهمانان در دنیای مدرن و تکنولوژی امروزی شده است. در گذشته هتلدار برای ارائه خدمات به مشتریان خود، نیاز به کار گیری نیروی انسانی زیادی داشتند،…