تصویر یک خانم خانه دار که با استفاده از سناریوهای خانه هوشمند در حال گذراندن روزمرگی است.

سناریوهای خانه هوشمند چیست؟ نحوه ی عملکرد آن ها چگونه است؟

, ,
سناریوهای خانه هوشمند از معرفی تا اجرا سناریوهای خانه هوشمند بسیار متنوع می باشند. در واقع به مجموع فرامینی که بصورت همزمان اجرا می شوند، سناریو گفته می شود. در سیستم خانه هوشمند سناریوهای مختلفی وجود دارد که به کمک آن ها بسیاری از امور…