نورپردازی در طراحی ساختمان

نورپردازی در طراحی ساختمان و اصول نورپردازی ساختمان هوشمند

, ,
نورپردازی مهارت و دانشی در حوزه معماری نورپردازی یکی از اصول مهم معماری یک محیط است که از ادغام علوم معماری داخلی و مهندسی برق به وجود آمده و امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این دانش و مهارت برای فضای شهری، نمای درون و بیرون ساختمان و …
تصویری مربوط به سیستم روشنایی خانه هوشمند است که کاربر از راه دور روشنایی خانه را تنظیم می کند.

سیستم روشنایی خانه هوشمند چیست؟ و چه مزیت هایی برای کاربران دارد؟

, ,
سیستم روشنایی خانه هوشمند از تصور تا واقعیت سیستم روشنایی خانه هوشمند یکی دیگر از قابلیت های هوشمند سازی ساختمان ها است که افراد می توانند با به کارگیری این سیستم، روشنایی ساختمان خود را از راه دور کنترل و مدیریت کنند. تا چند سال پیش، سیستم روشنایی…
تصاویری از یک سنسور نور در یک صفحه مشکی رنگ

سنسور نور در خانه هوشمند چیست و چرا از آن در خانه هوشمند استفاده می کنیم؟

, ,
سنسور نور در خانه هوشمند: سنسور نور در خانه هوشمند کارایی زیادی در سناریو نویسی سیستم های هوشمند سازی ساختمان دارد. با استفاده از سنسور روشنایی می توان میزان نور یک محیط را اندازه گیری و با داده های بدست آمده انواع سناریو ها را پیاده سازی کرد. …