تصویری از سالن آمفی تئاتر هوشمند نشان می دهد که در آن تعداد زیادی صندلی وجود دارد.

هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر چیست؟ سیستم های هوشمند سالن آمفی تئاتر کدام است؟

, ,
هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر راهی برای افزایش کیفیت اجرای مناسبت ها هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر یکی دیگر از نوآوری های مدرن عصر حاضر جهت بالا بردن کیفیت اجرای مناسبت ها می باشد. هدف از سالن آمفی تئاتر هوشمند صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بهره و…
تصویری از سالن کنفرانس هوشمند که در آن میز و تعدای صندلی قرار دارد را نشان می دهد.

هوشمندسازی سالن کنفرانس چیست؟ سالن کنفرانس هوشمند چه مزیت هایی دارد؟

, ,
هوشمندسازی سالن کنفرانس راهی برای افزایش راندمان جلسات شرکت های موفق هوشمندسازی سالن کنفرانس یکی دیگر از نوآوری های مدرن جامعه امروزی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امروزه از تکنولوژی اتوماسیون هوشمند سالن کنفرانس جهت بهینه سازی در مصرف…
مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند چیست؟ این هوشمندسازی چه تجهیزات و مزایایی دارد؟

, ,
مدرسه هوشمند نوآوری جدید در آموزش مدرسه هوشمند از دیگر پیشرفت های جامعه امروزی در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بستری مناسب جهت تعیلم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند. به کمک هوشمندسازی مدارس، می توان مدرسه را که یکی از…