تاچ پنل های خانه هوشمند ایرانی زوریل به شما قدرت کنترل جز به جز خانه را می دهد.

تاچ پنل های هوشمند عنصر اصلی در خانه هوشمند می باشد که کارایی، زیبایی و مدرن بودن را یکجا به شما هدیه می دهد. به واسطه این پنل های مرکزی می توانید تمام خانه خود را از جمله روشنایی، سرمایش و گرمایش، پرده های برقی، سیستم های امنیتی کنترل نمایید.

تاچ پنل هوشمند | پنل لمسی

در سایز 3.5، 4.3، 7 و 10 اینچ