رله بردهای هوشمند یکی از پرکاربردترین قطعات در هوشمند سازی خانه ها می باشند. این رله بردها هستند که باعث می شوند دیوارهای خانه شما از کلیدهای سنتی خالی شوند و صرفا یک تاچ پنل زیبا به جای آن قرار گیرد. توسط این رله بردها می توانیم روشنایی، پرده برقی، سیستم های سرمایشی ، گرمایشی و دیگر تجهیزات برقی را کنترل نماییم.

رله بردهای هوشمند زوریل

رله بردهای 4 کانال، 10 کانال، 18 کانال خانه هوشمند

رله بردهای هوشمند خانه هوشمند زوریل در چند دسته تولید می شوند که هر کدام قابلیت های منحصر بفرد خود را دارا می باشند:

رله بردهای 18 کاناله :

رله بردهای هوشمند 18 کاناله خانه هوشمند زوریل که یکی از پر طرفدارترین ها در دسته بندی رله بردها است ، در 4 مدل تولید می شوند که به شرح زیر می باشد.

  1. رله هوشمند 18 کانال مدل RB.DP-18C-16A10A-GSM با قابلیت : 9 کانال 16 آمپر و 9 کانال 10 آمپر، دارای 20 عدد دیجیتال ایپوت، دارای ماژول ارسال کننده پیامک و تماس گیرنده (GSM)، دارای گیرنده RF33 (ماژول RF433 چه تاثیری در محصولات خانه هوشمند زوریل دارد؟)
  2. رله هوشمند 18 کانال مدل RB.DP-18C-16A10Aبا قابلیت : 9 کانال 16 آمپر و 9 کانال 10 آمپر، دارای 20 عدد دیجیتال ایپوت، دارای گیرنده RF33 (ماژول RF433 چه تاثیری در محصولات خانه هوشمند زوریل دارد؟)
  3. رله هوشمند 18 کانال مدل RB.DP-18C-10A-GSM با قابلیت : 18 کانال 10 آمپر، دارای 20 عدد دیجیتال ایپوت، دارای ماژول ارسال کننده پیامک و تماس گیرنده (GSM)، دارای گیرنده RF33 (ماژول RF433 چه تاثیری در محصولات خانه هوشمند زوریل دارد؟)
  4. رله هوشمند 18 کانال مدل RB.DP-18C-10A با قابلیت : 18 کانال 10 آمپر، دارای 20 عدد دیجیتال ایپوت، دارای گیرنده RF33 (ماژول RF433 چه تاثیری در محصولات خانه هوشمند زوریل دارد؟)

رله بردهای 10 کاناله :

رله بردهای هوشمند 10 کانال خانه هوشمند زوریل در دو مدل قابل ارائه می باشند که البته هر دو مدل امکان ارتقا توسط رله بردهای 4 کانال را دارند و توسط کابل به این رله های متصل می شوند تا بتوانید یک رله ی 14 کاناله داشته باشید.

  1. رله هوشمند 10 کانال مدل RB.DP-10C-16A با قابلیت : 10 کانال رله 16 آمپر با قابلیت ارتقا تا 14 کانال
  2. رله هوشمند 10 کانال مدل RB.DP-10C-10A با قابلیت : 10 کانال رله 10 آمپر با قابلیت ارتقا تا 14 کانال