سنسورهای هوشمند

سنسورهای خانه هوشمند یکی از تجهیزاتی است که در هوشمند سازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که سنسور خانه هوشمند همانند یک چشم بینا در بدن انسان است، با استفاده از سنسور ها قابلیت تصمیم گیری و پردازش اطلاعات در سیستم هوشمند منزل به شدت بالا رفته و دروازه جدیدی از کیفیت در زندگی بشر ایجاد می کند که این موضوع خود یکی از دلایل مهم برای افزایش جذاببیت هوشمندسازی در طراحی ساختمان تبدیل شده و توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.

در خانه هوشمند می توان یک سری از کارها را در زمان خاصی بدون دخالت انسان و به صورت اتوماتیک انجام داد؛ کارهایی مانند روشن کردن وسایل سرمایشی، زمانی که دما به یک میزان خاصی می رسد و یا روشن شدن چراغ ها، پخش موزیک مورد علاقه و حتی روشن شدن خودکار قهوه ساز در زمانی که فردی وارد خانه می شود از این دست امور هستند.

در واقع سنسورهای خانه هوشمند به عنوان چشم و گوش خانه عمل می کنند که محیط را درک کرده و اطلاعات را برای مغز اصلی یعنی سرور مرکزی ارسال می کنند. بعد از آن سیستم مرکزی متناسب با اطلاعات ارسالی از سنسور ها در خانه هوشمند پردازش و اقدامات لازم را انجام می هد.

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارند که هریک از آنها برای کاربرد و عملکرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. سنسورهای حرکتی، دما و رطوبت، نور، دود یا تشخیص دی اکسید کربن از جمله سنسورهایی می باشند که در هوشمند سازی ساختمان استفاده می شوند.