سنسور چند کاره خانه هوشمند

سنسور چندکاره خانه هوشمند ایرانی زوریل یکی از رابط های اصلی و تعاملی سرور مرکزی با محیط می باشد. درواقع سیستم مرکزی توسط سنسورهای موجود در این پکیج می تواند بسیاری از عوامل های محیطی از جمله : دما ، شدت نور ، اندازه گیری میزان دی اکسید و گازی خطرناک ، حضور و حرکت فردی در محیط اطراف را اندازه بگیرد و به غیر از آن توسط خروجی IR می تواند به کنترل ابزاری مانند اسپیلت (AIR CONDITION) نیز بپردازد.

از جمله قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • اندازی گیری دما جهت سناریو های سرمایشی و گرمایشی
  • سنسور حرکت جهت سناریو های روشنایی و امنیتی
  • سنسور نور جهت اجرای سناریو رونایی
  • خروی IR جهت کنترل اسپیلت ، TV و دیگر وسایل ریموت دار
  • برق ورودی 12 ولت DC
1
2
3
4
5
سنسور چند کاره خانه هوشمند
1

سنسور نور

2

جنس بدنه از ABS ZERO

3

سنسور حرکتی

4

سنسور دما

5

سنسور گاز و دود