BeforeAfter

خط مرزی را جا به جا کنید ، تغییرات قبل و بعد از هوشمند سازی را مشاهده کنید.

کلید های لمسی هوشمند زوریل

نسل جدید کلید های کنترل روشنایی

یکی از ابتدایی ترین شاخصه های یک خانه ی هوشمند کلید های لمسی و کنترل روشنایی به صورت هوشمند است . از این به بعد می توانید با کلید های لمسی هوشند زوریل روشنایی خانه ی خود را به صورت محلی تنها با یک لمس یا از راه دور با اپلیکیشن موبایل کنترل کنید. سازگاری این کلید ها با انواع دکوراسیون جزو مزیت های فراموش نشدنی این محصول به حساب می آید. خانه هوشمند ایرانی زوریل متکی به پروتکل مدباس (MODBUS) و با قابلیت WIRE-FI قطعات ، سهولت و سرعت عمل اجرای پروژه هوشمند سازی را تا حد ممکن افزایش داده است.