سنسور حرکت خانه هوشمند

سنسور حرکتی خانه هوشند زوریل ، یکی از پر استفاده ترین سنسور ها در خانه هوشمند می باشد که می توان انواع سناریو های امنیتی و روشنایی را با آن اجرا نمود.

از جمله قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • دارای سنسور حرکتی
  • قابل استفاده در سناریو امنیتی و روشنایی
ُسنسور حرکتی خانه هوشمند