بایگانی برچسب برای: اینترنت اشیا

تصویر زیر ساخت های اینترنت اشیا است.

اینترنت اشیا انقلاب بزرگ دنیای فناوری | اینترنت اشیا چیست و دقیقا چه کاربردهایی دارد؟

اینترنت اشیا یا به عبارتی Internet Of Things فناوری مدرن و نوظهوری است که در عصر جدید شاهد حضور پررنگ این فناوری در بخش های گوناگون زندگی بشر هستیم. این تکنولوژی در حوزه های مختلف مانند شهر هوشمند، پزشکی، محیط زیست، صنعت خودروسازی، ساخت و ساز کاربرد ف…