فضای سبز هوشمند

هیچ یک از اعمال انسان، بازدهی صد در صد ندارد از این رو استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است. این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود. منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها، بکارگیری روش ها و سیاست ها در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد واستمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

شرکت فناوری هوشمند ایلیا راژمان صدرا در راستای اجرای سیاست های استراتژیک کشور در بخش انرژی و فضای سبز هوشند به منظور اعمال صرفه جویی و منطقی کردن مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و همچنین اجرای اقدامات مرتبط با بهره برداری کارآمد و بهینه انواع انرژی، تصمیم به ایجاد وسایل نوآورانه در این زمینه نموده است. به طور کلی فعالیت های شرکت بر مطالعه  و بررسی، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی به خصوص آب با کمک تجهیزات خود شکل گرفته است.

ضرورت بهینه سازی

علاوه بر بار اقتصادی عوامل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی را به همگان گوش زد میکند:

  • افزایش آلودگی محیط زیست با استفاده بی رویه از انرژی فسیلی
  • بالا بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی
  • رشد بالای مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف انرژی
  • عدم وجود سیستم بازیافت انرژی
  • متکی بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی

 

بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با سیستم های هوشمند

یکی از اهداف اصلی از بکارگیری سیستم های هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی و آب است. با استفاده از این سیستم انرژی و آب همواره به طور معقول و منطقی مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل کنترل همه جانبه، تلفات آن به طور چشمگیری کاسته می شود.

بررسی ها نشان می دهد با بکارگیری یک منطق کنترلی صحیح  تا  40 درصد از انرژی و آب مصرفی با کمک سیستم  هوشمند کاسته می شود. با توجه به آنکه مصرف انرژی و آب کاملا در کنترل قرار دارد، بهای پرداختی تا حد قابل قبولی کاهش می یابد.

بر این اساس فعالیت های اصلی شرکت که محوریت اصلی آن خواستن تا انجام است در قالب عملیات های زیر انجام میشود:

  • بهینه سازی مصرف آب در حوزه های مختلف مخصوصا آبخیزداری و فضای سبز
  • کمک به رشد تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات از لحاظ مصرف انرژی آب در صنایع
  • تحقیق و توسعه الگوی صحیح مصرف
  • اجرای طرح های کاهش دهنده آلاینده های زیستی

 

فضای سبز هوشمند با زوریل

 

مزیت سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند

جدیدترین ایده برای حفظ انرژی و آب استفاده از تجهیزات و سیستم های مدیریت نوین می باشد. سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند از جمله سیستم هایی می باشد که با کمک کنترلرهای پیشرفته و پیچیده میتواند  با مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوی مصرف، میزان اتلاف انرژی و آب را کاهش دهد.

بکارگیری سیستم های هوشمند در سیستم های مدیریتی و فضای سبز هوشند، باعث مصرف بهینه انرژی و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی و آب میشود. سیستم مدیریت هوشمند سیستمی است مرکب از سیستمهای کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط، هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این سیستم از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد. سیستم هوشمند امکان کنترل یکپارچه کل مجموعه را میسر می سازد و سیستمهای کنترلی در دورترین نقاط مجموعه هم به راحتی مانیتور و کنترل می شوند و نیازی به مراجعه به نقطه کنترلی نیست.

 

شکل نمودار انرژی-زمان

شکل نمودار انرژی-زمان

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل بخوانید .