نرم افزار مدیریت و اسکان خوابگاهی تحت وب نرم افزار كنترل تردد زوریل، جهت مديريت و گزارش گيري از ورود و خروج دانشجو از خوابگاه های هاي تعريف شده با قابليت تعريف پرسنل، نوع دسترسي، زمان هاي دسترسي و … كاربرد دارد. بعضي از قابليت هاي نرم افزار كنترل تردد زوریل  به شرح زير مي باشد. امور خوابگاه ها یکی از بخشهای نرم افزار كنترل تردد زوریل می باشد که در آن کلیه موارد مورد نیاز واحد های خوابگاهی مانند تعریف مشخصات خوابگاه ، کنترل دانشجو ، عقد قراردادها ، موارد مالی و کلیه گزارشات گنجانده شده است. از مهمترین خصوصیات این سامانه امکان ثبت ورود و خروج (حضور و غیاب) دانشجو توسط کارت یا اثر انگشت می باشد که برای تکمیل مراحل شناسایی و عدم ورود غیر مجاز دیگر افراد مجهز به سیستم تشخیص چهره شده است که در این صورت امکان ارائه گزارش بصورت لحظه ای بر روی اینترنت یا موبایل خانواده دانشجو فراهم گردیده است . امکانات :
 • تعریف خوابگاه
 • تعریف اتاق
 • تعریف امکانات برای اتاق و تخصیص شماره اموال
 • امکان تعریف کاربران با سطح دسترسی متفاوت به بخشهای نرم افزار
 • ثبت مشخصات کامل دانشجویان با ذکر جزئیات به ھمراه عکس .
 • ثبت مشخصات بستگان مرتبط با دانشجویان و تلفن ھای تماس و امکان دریافت پیامک هنگام ورود و خروج دانسجو به اولیا
 • تعریف زمان ھای مجاز خروج و ورود دانشجو به خوابگاه .
 • امكان تعريف انواع دوره های زماني با قابليت تعريف زمان شروع و پايان هر محدوده به ازاي هر روز هفته
 • امکان تعریف روزهایی که دانشجو در خوابگاه است
 • امكان تعريف انواع گروه های پرسنلی
 • امكان انتساب پرسنل به هر گروه
 • امكان تعيين روش شناسايي (اثر انگشت، كارت ، اثر انگشت و كارت، اثر انگشت يا كارت، اثر انگشت يا كارت همراه با تشخیص چهره و …) براي هر يك از گروهها
 • توليد انواع گزارش مانند گزارش :
  • o       فهرست ورود و خروج
  • افراد حاضر
  • o       افراد غايب
  • o       گذارش میزان بدهی افراد
  • گزارش میزان پرداختی افراد
  • o       گزارش میزان درآمد های سالیانه
  • گزاش میزان غیبت افراد
  • سرشماری دانشجویان حاضر و غایب خوابگاه .
  • لیست حاضرین براساس اتاق
  • لیست میهمانان براساس اتاق
  • گزارشات متنوع از ترددھای دانشجویان و حضور و غیاب آنان
  • تردد در مرخصی ، ترد پس از اتمام دوره مجاز اقامت و …..
  • گزارش از وضعیت مرخصی دانشجویان
 • امکان درخواست و یا رزرو اتاق
 • امکان ثبت تخلفات انظباطی
 • امکان ثبت خسارت دانشجو به اموال
 • ایجاد جدول پرداخت های مالی مانند اجاره و خسارات
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و پشتیبان گیری اتوماتیک
 • کنترل ورود و خروج دانشجویان
 • ثبت و کنترل حضور و غیاب دانشجویان در خوابگاهها با در نظر گرفتن غیبت ها و مرخصی های مجاز
 • قابلیت ثبت نوع تردد دانشجویان شامل ( دانشگاه ، خرید ، میهمانی ، تفریح و…)
 • ثبت و کنترل ورود و خروج های میهمانان خوابگاه
 • قابلیت عکس برداری از دانشجویان هنگام تردد (جلوگیری از تقلب )
 • قابلیت شناسایی افراد غیر مجاز هنگام تردد و اجازه تردد به افراد میهمان در صورت تایید مسئول خوابگاه
 • نمایش تصویری مشخصات دانشجو به صورت Online هنگام تردد به مسئول خوابگاه
 • قابلیت گزارش گیری از تردد های دانشجو جهت اطلاع والدین
 • قابلیت اتصال و کنترل درب بازکن و گیت تردد
 • نمایش وضعیت اتاق ھا
 • ثبت مرخصی از خوابگاه برای دانشجویان
 • مشاھده لیست پیامک ھای ارسالی
 • سیستم حفاظتی قوی جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منوها و توابع مهم.
 • امکان استفاده از دوربین ھای شبکه IP Camera برای ضبط تصاویر تردد
 • امکان ثبت وقایع روزانه خوابگاه و گزارشگیری توسط مدیریت خوابگاه
 • اس ام اس
 • امکان اطلاع رسانی ترددها به والدین
 • امکان اطلاع رسانی تخلفات انظباطی
 • امکان بررسی وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن ثبت نام
 • بررسی وضعیت مالی
 • ارسال پیامک برای شماره ھمراه دانشجو و بستگان تعیین شده .
 • جهت تمامی ترددھا ٢) زمانھای تردد غیرمجاز ٣) غیبت از خوابگاه ۴) مرخصی از خوابگاه
 • امکان انتخاب ارسال پیامک کلیه ترددھا ، ترددھای نامجاز ، غیبت ھا ، تمدید زمان اقامت دانشجو، گرفتن مرخصی.
 • امکان ارسال پیامک خاص برای تک تک دانشجویان یا بستگان آنھا.
 • امکان درخواست تسویه حساب دانشجو و بررسی درخواست توسط سرپرست و مدیریت خوابگاه و صدور برگه تسویه حساب
 • امکان بررسی وضعیت درخواست اتاق توسط دانشجو
مختصات کلی پروژه و مشخصات بخشهای مختلف
 1. طراحی بر پایه وب (Web Base)
  1. تحت شبکه داخلی و بر روی سرور با امکان توسعه خدمات در فضای اینترنت
  1. امکان استفاده از نرم افزار تنها با متصل شدن به شبکه مذکور توسط کامپیوترهای شخصی ، تبلت ، موبایل و…
  1. امکان افزودن کلاینت ها به هر تعداد لازم جهت توسعه
  1. قابلیت همگام سازی خودکار اطلاعات بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
 • پنل تنظیمات کاربران
  • امکان تعریف کاربر به طور نامحدود
  • تعیین سطح دسترسی و اعطاء مجوز به کاربران برای انجام عملیات های مختلف
 • پنل های تعریف گروه خدمات و ایجاد انواع خدمات قابل ارائه
  • تعریف انواع خدمات قابل ارائه بطور نامحدود
  • c.    تعیین گروه ، نوع و عنوان خدمت (شامل نام انگلیسی ، کد بین المللی و کد خدمت)
  • تعریف تعرفه بصورت نامحدود برای هر خدمت (شامل عنوان، تعرفه آزاد و دولتی، سهم سازمان، سهم بیمار، فرانشیز و …)
  • امکان تعریف خدمات با تعرفه های جدید در هر سال
 • پنل ایجاد بخشها و اتاق های انجام خدمات
  • تعریف به تعداد نامحدود (برای ایجاد اتاق ویزیت پزشک ، تزریقات ، نوار رویه و…)
  • تعیین خدمات هر اتاق (با توجه به نوع خدمت و سطح دسترسی)
  • مشخصات متصدی مربوطه
 • ۵)  ایجاد بایگانی پرونده بیماران
  • ثبت اطلاعات شخصی جهت تشکیل پرونده بیمار
  • سوابق شخصی و فامیلی بیمار جهت تکمیل پرونده
  • امکان تعریف و توسعه گزینه های اضافی توسط اپراتور (مانند تعریف بیمه ها، سطح تحصیلات، مذهب، مشاغل و …)
  • امکان ثبت چهره بیمار در پرونده
  • درج خودکار شماره پرونده وجلوگیری از ثبت شماره پرونده تکراری (باامکان شروع شماره پرونده ها از عددی مشخص)
  • دارای بانک اسامی پیشفرض جهت سهولت درج نام مراجعین (بیش از هزار نام و نام خانوادگی بهمراه توسعه هوشمند)
  • ثبت پیشینه پزشکی در هر بار مراجعه و گرفتن خدمات جهت ایجاد سوابق در پرونده
  • امکان جستجو بر اساس فیلدهای پرکاربرد مانند نام ، نام خانوادگی ، شماره پرونده ، شماره ملی ، تاریخ تولد و تلفن همراه
 • صف نوبت و امکان نوبت دهی روزانه
  • صف نوبت برای پذیرش و همچنین برای هر اتاق به طور مجزا
  • رعایت نوبت دهی (بصورت خودکار با ورود هربیمار در صف مربوط به هر بخش)
  • امکان روئیت صف هر بخش توسط اپراتور مربوطه
  • انتخاب ورود بیمار با استفاده ار صف نوبت دهی و
  • مشخص نمودن بیماران اورژانسی در صف نوبت جهت تسریع در انجام خدمات ( امکان انتخاب بدون رعایت نوبت)
  • بازنمودن پرونده بیمار و امکان روئیت سوابق پزشکی با توجه به سطح دسترسی کاربر هر بخش
  • ارجاع پرونده بیمار به بخش بعد جهت ادامه روند درمان و قرار گرفتن وی در صف اتاق بعد ، پس از اتمام کار در اتاق فعلی
 • امکان کنترل گیتها و تابلو اعلانات
  • برقراری ارتباط لازم با قسمت های سخت افزاری
  • اعلام همزمان بیمار انتخاب شده در صف با نمایش در تابلو نوبت دهی جهت اطلاع مراجعین
  • کنترل گیت های ورودی برخی و اجازه دسترسی تنها به مورد فعلی
 • گزارشات پایه
  • گزارش کلی مراجعات روزانه در هر تاریخ
  • گزارش مراجعات مربوط به هر بخش بر اساس تاریخ
  • گزارش مراجعات بیمار در قسمت سوابق پزشکی (پرونده بیمار)
  • گزارش مالی هر بخش و یا بصورت کلی (در هر روز، ماه، سال و همچنین بصورت بازه زمانی مشخص)
  • گزارش فهرست بدهكاران و برخی موارد مرتبط با امور مالی
 • بخش پذیرش
  • امکان ثبت نام اولیه بیماران و تشکیل پرونده از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی
  • امکان نوبت دهی به بیماران با استفاده از شماره پرونده بصورت تلفنی و حضوری
  • امکان رویت صف نوبت های موجود در پذیرش
  • امکان حذف نوبت های ثبت شده در پذیرش در صورت اعلام بیمار بصورت تلفنی یا حضوری
  • امکان اعلام حدود ساعت مراجعه نوبت های تلفنی به بیماران (محاسبه بر اساس ساعت ویزیت فعلی و همچنین تعداد حاضرین در صف صورت خواهد پذیرفت)
 1. ۱۰) بخش اسکرین
 • امکان تهیه لیست خدمات توسط اسکرین (اعم از ، بستری ، نوار ریه ، ویزیت و…) برای هر بیمار با توجه به شرایط وی
  • استفاده از لیست خدمات از پیش تعریف شده جهت سهولت کار
  • تعیین هزینه حق ویزیت و سایر خدمات لیست شده
  • جمع هزینه خدمات و ارجاع به حسابداری
  • تعيين تخفيف براي هر نوبت (اگر دارای ۱۰۰% تخفیف باشد بدون حسابداری مستقیما به صف خدمات ارجاع میگردد)
  • امکان تعیین پرداخت پس از خدمات (اگر این امکان مشخص شده باشد بیمار بدون مراجعه به حسابداری در صف خدمات وارد شده و پس از اتمام کار میتواند بعدا جهت تسویه حساب به حسابداری مراجعه نماید)
  • ارسال خودکار پرونده بیمار در صف خدمات مربوطه (اعم از حسابداری، ویزیت و سایر خدمات)
  • امکان اعلام اورژانسی بودن بیمار جهت معطل نشدن در صف سایر اتاق ها
  • امکان حذف و یا به تعویق انداختن نوبت های ثبت شده در صورت عدم مراجعه بیمار به واحد اسکرین
 1. بخش حسابداری
  1. امکان روئیت و محاسبه میزان بدهی مراجعین
  1. وجود صف نوبت جهت مراجعه به حسابداری و امکان روئیت صف و انتخاب از آن توسط اپراتور
  1. رویت بیمارانی که توسط پزشک لیست خدمات گرفته اند با رنگ مشخص در صف نوبت
  1. امکان ارائه صورت حساب (بدون رعایت صف) جهت مراجعینی که دارای مجوز پرداخت بعد از خدمات بوده اند
  1. امکان ارائه گزارشات مالی درصورت داشتن سطح دسترسی و مجوز کاربر
 1. امکانات سایر بخشها
  1. a.  نمایش صف بیماران بخش مربوطه
 1. ۱۳) بخش ویزیت پزشک
 • c.    مشاهده پرونده و پیشینه پزشکی بیمار
  • جستجو در پرونده بیماران
  • امکان ویرایش پرونده بیمار
  • امکان اعلام اورژانسی بودن بیمار جهت معطل نشدن در صف سایر اتاق ها
  • امکان افزودن لیست خدمات و همچنین ویرایش لیست خدماتی که توسط اسکرین ایجاد شده است
  • امکان صدور ویزیت بدون هزینه جهت مراجعه بیماران پس از تزریقات ، نوار ریه و…
  • مشخص شدن (با رنگ خاص) جهت افرادی که با ویزیت مجدد (بدون هزینه) دوباره در صف قرار گرفته اند
  • ارجاع پرونده بیمار به بخش بعد جهت ادامه روند درمان
  • امکان درج یادداشت در نوبت بیمار  برای روئیت سایر بخش های خدمات
 1. ۱۴)  سایر امکانات
  1. امکان تغییر در اپراتورها ، پزشک و… بدون ایجاد اختلال و تغییر در صف (جهت شیفت های کاری ، تغییر پرسنل و…)
  1. امکان تعریف فرم های خاص جهت بخشهای مختلف با توجه به نیازهای آینده
  1. امکان تعریف نسخه پیش فرض جهت پزشک و انتخاب و استفاده آسان از آن ، جهت نسخه نویسی
  1. امکان تعریف فرم هاو  توصیه های پزشکی و… جهت چاپ و ارائه به بیماران
  1. امکان تعریف لیست پیشفرض داروها ، مواد غذایی و….
  1. امکان صدور گواهی مربوط به هزینه خدمات جهت ارائه به تامین اجتماعی و درج صدور آن در پرونده با امکان جستجو و روئیت موارد صادر شده قبلی
  1. امکان ارائه خدمات رایگان به افراد خاص با درج تخفیف ۱۰۰ درصد و عدم نیاز به مراجعه به حسابداری (ارائه تخفیف ، تنها توسط اشخاص صلاحیت دار که مجوز دسترسی دارند صورت می پزیرد)
  1. استفاده از کنترلهای هوشمند جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در هنگام درج و ثبت اطلاعات توسط کاربران
  1. استفاده از پروسه های کنترلی ، بروزرسانی آنی صف ها ، و موارد ایمنی و… در قسمت های بکگروند نرم افزار
 1. ۱۵)  امکانات اضافی قابل الحاق (آپشن ها)
  1. افزودن پنل گزارشات پیشرفته (علاوه بر گزارشات پایه) جهت گزارش های تخصصی تحقیقاتی و مالی و همچنین ارائه صفحه گزارش قابل انعطاف با قابلیت بالا جهت تهیه آمارهای مورد نیاز
  1. امکان ارتباط با سیستم صوتی (در صورت لزوم) برای صدا زدن نام بیماران جهت مراجعه به بخش مربوطه
  1. امکان ایجاد سامانه پیامکی با استفاده از دستگاه داخلی و سیمکارت بدون نیاز به سامانه های پیامکی سطح وب جهت ارسال پیامهای مورد نیاز به بیماران (تغییر و یا هشدار نوبت ، تعطیلی مطب و…)
  1. امکان رزرواسیون (رزرو نمودن نوبت برای سایر ایام پس از روز جاری)
  1. امکان ارتباط با وب سایت فعلی جهت ارائه نوبت دهی بهمراه کنترل های لازم جهت اعلام پر بودن نوبت و…
  1. طراحی وب سایت جدید
   1. پیاده سازی بر روی سرور داخلی و ارائه در فضای اینترنت
   1. قسمتهای مختلف سایت (اعم از بخشهای درباره ما ، معرفی مطب و خدمات ، مقالات مرتبط ، پروفایل کارکنان و… )
   1. امکان دسترسی بیمار به پرونده شخصی (با توجه به سطح دسترسی)
   1. امکان به اشتراک گذاری پرونده بیمار جهت پزشک متخصص در جای دیگری از دنیا
   1. امکان رزرو نوبت از طریق سایت و همچنین پرداخت هزینه خدمات (با استفاده از درگاه پرداخت)
   1. امکان توسعه جهت برقرای ارتباط با اپلیکیشن های موبایلی
   1. ارتباط با سامانه پیامکی تحت وب جهت ارسال پیام به بیماران (هشدار نوبت یا تغییر آن ، تعطیلی مطب و…)

در دنیای امروز تکنولوژی قسمت جدا نشدنی از زندگی روز مره و معماری ساختمان می باشد . نیازهای جدیدی که لوازم اماده ای برای رفع آنها نمی باشد و باید توسط گروهی به صورت خاص طراحی و ساخته شود . خانه هوشمند زوریل با بهره مندی از متخصصین فنی این امکان را فراهم کرده تا برای موارد خاص بتوان راه حل های با کیفیت ، ارزان و کارا ارایه نماید .

سیستم های کنترل تردد در خانه هوشمند زوریل می توان به چند دسته تقسیم نمود . کنترل تردد انسان و کنترل تردد خودرو ها دو دسته اصلی می باشد .

کنترل تردد انسان :

در این بخش می توان از ورود های تک مرحله مانند رمز ، کارت و یا اثر انگشت استفاده نمود البته به صورت آزمایشی ما امکان کنترل تردد توسط پردازش تصویر در محیط های داخلی را نیز آغاز کرده ایم .

ورود های چند مر حله ای می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که برای ورود به یک بخش حتما باید دو فرد رمز عبور خود را وارد نمایند و یا ورود باید توسط رمز عبور و کارت همزمان باشد .

کنترل تردد خودرو ها :

در بخش کنترل تردد خودرو ها می توان به واسطه پلاک خوان و یا استفاده از سیستم های کنترلی توسط تماس با دستگاه کنترل کننده که از قبل در آن ثبت نام شده اید نیز انجام داد هب گونه ای که شما بدون نیاز به داشتن هیچ گونه ریموت و تنها با تماس با یک خط که خودتان خریده اید اقدام به باز و بسته نمودن درب پارکینگ نمود .

مدیریت ورود و خروج استخر و باشگاه ها در مجتمع ها :

توسط این سیستم ما این امکان را داریم تا متناسب با برنامه ریزی و یا رزرو قبلی توسط سیستم ، این امکان را داشته باشیم تا ورود افراد را به بخش هایی از مجتمع ها مانند استخر و باشگاه ها که قابلیت استفاده به صورت شخصی را دارند به صورت خودکار مدیریت نماییم . در این سیستم تنها افرادی امکان ورود را دارند که یا نوبت آنها می باشد و یا از قبل رزرو کرده اند و درصورت تلاش دیگر افراد امکان ورود آنها نمی باشد .

مزیت سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیستم های مدیریت نوین و هوشمند می باشد. سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند از جمله سیستم هایی می باشد که با کمک کنترلرهای پیشرفته و پیچیده میتواند  با مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوی مصرف، میزان اتلاف انرژی را کاهش دهد. بکارگیری سیستم های هوشمند در سیستم های مدیریتی، باعث مصرف بهینه انرژی و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی میشود. سیستم مدیریت هوشمند سیستمی است مرکب از سیستمهای کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط، هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این سیستم از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و     می تواند نسبت به شرایط متغییر محیطی واکنش مناسب نشان دهد. سیستم هوشمند امکان کنترل یکپارچه کل مجموعه را میسر می سازد و سیستمهای کنترلی در تمامی نقاط مجموعه هم به راحتی مانیتور و کنترل می شوند و نیازی به مراجعه به نقطه کنترلی نیست. در نهایت با اطلاعات بدست آمده از سیستم مدیریت هوشمند توانایی بهبود بخشیدن به مدیریت مجموعه را خواهید داشت. هوشمند سازی: با توجه به گسترش روز افزون استفاده از فناوري هاي نوین در عرصه ساختمان سازي از یکسو، بالارفتن رقابت در تولید              ساختمان هاي مدرن تر و نیز مسائلی همانند کاهش مصرف انرژي، صرفه جویی در هزینه هاي راهبري ساختمان و بالا بردن سطح رفاه و آسایش و امنیت ساکنان ساختمان از سوي  دیگر، استفاده از ترکیب فناوري هاي مختلف با عنوان “اتوماسیون ساختمانی”  (Building Automation) یا “ساختمان هوشمند”   (Smart Building)   و یا “سیستم مدیریت ساختمان”  (BMS=Building Management System) گسترش فراوانی یافته است. سیستم مدیریت ساختمان به عنوان یک نیاز واقعی و نه به عنوان یک تکنولوژي لوکس در طراحی ساختمان ها توسط مهندسان و مدیران ملاحظه می شود. افزایش مداوم قیمت انرژي و نیاز به دستیابی اطلاعات صحیح و متمرکز  ، استفاده از BMS را توسط مدیریت سرمایه گذار و بهره بردار ساختمان کاملاً توجیه می نماید . مزیت این سیستم نسبت به سیستم هاي کنترلی سنتی استاندارد، امکان کنترل بهینه مدیریتی و فنی متمرکز می باشد. باید در محاسبات اقتصادي ایجاد این سیستم، کاملاً به این نکته توجه داشت که در حدود ۸۰ درصد از قیمت تجهیزات این سیستم که در کنترل سیستم هاي حرارتی و برودتی بصورت مشترك استفاده می شود در سیستم هاي سن تی و متداول نیز هزینه می شود. یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب سیستم، قابلیت پشتیبانی مداوم آن توسط شرکت سازنده و یا نمایندگان داخلی آن است. قابلیت هاي سخت افزاري و نرم افزاري سیستم هاي مدیریت ساختمان BMS   کم و بیش در بین سازندگان بین المللی مشابه است ولی نکته مهم،  هنر استفاده از این قابلیت ها در مراحل طراحی، برنامه نویسی، نصب و مخصوصاً راه اندازي سیستم میباشد. مزیت هاي ذکرشده براي این سیستم مخصوصاً بهینه سازي مصرف انرژي، کاهش هزینه هاي نگهداري و راهبري تجهیزات حرارتی -برودتی والکتریکی و افزایش شرایط راحتی ساکنین بستگی مستقیم به کیفیت و طراحی برنامه نویسی ،  اجراي آن و سطح علمی مهندسین راهبر BMS   در آنالیز اطلاعات دارد. خدمات و محصولات پیشنهادی و قابل ارایه : متناسب با نیاز شما خدمات و محصولات قابل ارایه ای را که بتواند علاوه بر کارایی جاذبه نیز داشته باشد فراهم و آماده ارایه نموده ایم که به شرح زیر می باشد : ۱ – سیستم مدیریت مرکزی : این سیستم پایه و اساس سیستم مدیریت هتل داری و هوشمند سازی می باشد که شامل نرم افزار و سخت افزار است . سخت افزار این سیستم یک سرور مناسب و متناسب با نیاز می باشد که بتواند به خوبی سیستم نرم افزاری را میزبانی کند . تمامی نرم افزار های مورد نیاز شما در این سیستم طراحی می شود و مطابق با سمت افراد می توانید به آنها سطح دسترسی دهید به طور مثال پذیرش هتل تنها می تواند به قسمت پذیرش هتل دسترسی داشته باشد و یا قسمت رستوران تنها می تواند به قسمت دریافت سفارشات رستوران دسترسی داشته و یا انبار دار تنها به قسمت انبار و در آخر مدیریت به تمام قسمت ها دسترسی داشته و می تواند تمامی قسمت ها را مشاهده نماید و گزارش ها را دریافت کند . امکانات :
 • پایه و اساس اصلی تمامی نرم افزار ها
  • امکان تعیین سطح دسترسی
  • امکان تعریف افراد و سمت ها
۲ – سیستم روشنایی هوشمند محیط های بیرونی : این سیستم یکی از بهترین راه حل ها برای کاهش مصرف انرژی در هتل ها می باشد . این سیستم می توان متناسب با نیاز از راه های مختلفی راه اندازی کرد و شرط های متنوعی برای آن نمود. سناریو ها می تواند یکی از آیتم ها زیر و یا ترکیبی از آنها متناسب با نیاز شما باشد :
 • روشن و یا خاموش کردن چراغ ها متناسب با نور محیط
 • روشن و یا خاموش کردن چراغ ها متناسب با حضور فرد و یا افراد : در این سیستم با حضور فرد چراغ ها روشن می شوند و پس از خروج فرد اقدام به خاموش کردن چراغ ها می نماید .
 • خاموش و یا روشن کردن چراغ ها از راه دور توسط نرم افزار از درون هتل و یا هر جایی که می باشید
۳ – سیستم پذیرش هتل : این قسمت به عنوان اصلی ترین قسمت نرم افزار می باشد که اقدام به ثبت اطلاعات میهمانان می نماید . از جمله امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :
 • امکان تعریف طبقات
 • امکان تعریف نوع اتاق ها
 • امکان تعریف اتاق ها
 • مشاهده وضعیت اتاق ها در یک نگاه
 • امکان ثبت درخواست های مسافران برای اتاق ها مانند سرویس ، تمیز کاری و یا غیره و ارسال در خواست به واحد مربوطه
 • تعریف و ثبت اطلاعات مسافران مطابق با ملیت و کشور
 • امکان در خواست مسافران برای انواع سرویس ها مینی بار از طریق نرم افزار ها گوشی همراهشان و یا تبلت استفاده شده در هر اتاق
 • امکان اتصال به سیستم رزرو آنلاین
 • امکان گزارشگیری از تمامی اطلاعات متناسب با اتاق ،روز ، ماه ، ثبت کننده اطلاعات
 • امکان تعریف کارت برای هر اتاق
۴ سیستم صندوق داری هتل : در این سیستم تمامی ورودی و خروجی ها به صندوق پذیرش هتل مشخص می شود . امکانات این قسمت به شکل زیر می باشد :
 • تعیین میزان نوع پول
 • تعیین روش پرداخت
 • تعیین میزان دریافتی از مسافر
 • تعیین میزان پرداختی به مسافر
 • ثبت اطلاعات پرسنل ثبت کننده به صورت خودکار
 • امکان نسبت داده هزینه های دریافتی و پرداختی به هر اتاق و یا موضوع
۵ سیستم رستوران و کافی شاپ : این سیستم متناسب با نیاز شما قابل توسعه می باشد از جمله امکانات پیشنهادی ما به صورت زیر می باشد :
 • امکان تعریف مکان (رستوران ، کافی شاپ ، رستوران سنتی )
 • امکان تعریف واحد اندازه گیری (تعداد ، پرس ، سیخ ، کاپ و …)
 • امکان تعیین گره های غذایی و نوشیدنی
 • امکان تعیین غذا ها ، دسرها و نوشیدنی ها همراه با عکس و قیمت به ازای هر واحد
 • امکان تعیین قیمت
 • امکان صدور فیش
 • امکان ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان
 • امکان گزارشگیری از میزان غذاهای مصرف شده برای هر ملیت و کشور
 • امکان گزارشگیری از میزان سفارشات
 • صندوق داری و امکان تعیین مقدار هزینه دریافت شده و پرداخت شده و روش آن
 • امکان تعیین غذاهای روزانه برای صبحانه ، ناهار و شام
 • امکان سفارش غذا برای مسافران هتل با کارت و محاسبه تمامی هزینه ها در آخر کار
 • امکان ثبت پرسنل ثبت کننده اطلاعات و سفارشات
۶ سیستم مدیریت انبار داری : این سیستم متناسب با نیاز شما توسعه پیدا می کند . از جمله امکانات پیشنهادی ما به صورت زیر می باشد :
 • امکان تعیین کالا تا ۶ سطح
 • امکان تعریف واحد های اندازه گیری
 • امکان تعیین اخطار توسط Sms و سیستم در صورت کم شدن موجودی از حد تعیین شده
 • امکان ثبت ورود و خروج
 • امکان ثبت درخواست کننده ورود و یا خرج
 • امکان ثبت در خواست های خرید
 • امکان ثبت تایید مدیریت و مسول برای خرید ها
 • امکان تعریف انبار
 • امکان تعریف گروه های کالایی
۷ – سیستم ورود و خروج کارکنان همراه با مدیریت مرخصی : در این سیستم امکان مدیریت ورود و خروج کارکنان و روزهای حضور می باشد که امکانات آن به شرح زیر است :
 • تعریف کارکنان
 • تعریف اثر انگشت تا ۵ عدد برای هر نفر
 • امکان تعیین روزهای مرخصی برای هر فرد
 • امکان تعیین بخش های مختلف همراه با مسول هر بخش
 • امکان گزارش گیری ساعات حضور هر فرد در هر روز ، ماه ، هفته و سال
 • امکان اعلام اخطار از طریق sms به مدیریت مسول در صورت عدم حضور موجه یک فرد و یا دیر کرد بیش از چند دقیقه
 • امکان تعیین مرخصی ها مجاز توسط مسول هر بخش
۸ – سیستم محاسبه پهنای باند اینترنت برای هر کاربر و مسافر : توسط این سیستم می توان اقدام به اندازه گیری اینترنت مصرفی هر کابر نمود تا در آخر هزینه های آن را بتوان دریافت کرد . البته می توان در صورت فروش کارت اینترنت ، فضایی را در نرم افزار در نظر گرفت که میزان شارژ فروخته شده را ثبت نمود و در آخر محاسبه کرد . ۹ – سیستم های سرمایش و گرمایش محیط باز : یکی از مشکلات عمده در فصل تابستان عدم استفاده از فضای باز در ساعت میانی روز است . یکی از بهترین راه ها ، استفاده از سیستم سرمایش تبخیری بوران است که با آن می توانید در ظهر تابستان هم از محیط های بیرون استفاده نمایید و لذت ببرید . امکانات :
 • کم صدا
 • کم مصرف
 • قابلیت استفاده از سیستم های رطوبت سنج و دما سنج برای استفاده کردن سیستم در بازه های دمایی و رطوبتی تعیین شده
 • خنک سازی هوا
۱۰ – سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش : سیستم های سرمایش و گرمایش متفاوتی موجود می باشد که از انواع آن می توان کولر های آبی ، پکیج و رادیاتور ، فن کویل ، چیلر و اسپلیت نام برد . به واسطه سیستم های هوشمند سرمایش و گرمایش می توان مصرف انرژی را به حد چشم گیری کاهش داد . از جمله سناریوهایی که می توان برای آن به کار برد به شکل زیر می باشد :
 • روشن نمودن سیستم به محض ورود یه کفرد در یک مکان که رفت و آمد در آنجا کم می باشد
 • خاموش کردن سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی در صورت باز شدن پنجره ها و یا اعلام آلارم
 • خاموش و یا روشن کردن سیستم ها در صورت خروج افراد و عدم حضور فرد در آن مکان
 • امکان کنترل دما به صورت منطقه ای متناسب با نیاز و میل هر فرد و هر مسافر
۱۱ – انرژی میتر های برق : انرژی میترها ، یکی از وسایل جمع آوری داده می باشد که می تواند با ارایه داده های جامع کمک شایانی در محاسبه قیمت تمام شده خدمات نماید و مدیریت آن را آسانتر نماید . شما با کمک این انرژی میترها این امکان را پیدا می کنید تا برق مصرف هر خط از برق را محاسبه نمایید و بتوانید متوجه شوید که به طور مثال هر مسافر به چه میزان در فصول مختلف سال برق مصرف کرده و بتوانید متناسب با آن قیمت های خود را بهتر مدیریت و تنظیم نمایید و همچنین می توانید به راحتی متوجه شوید که در یک خط لاین برق انرژی مصرف شده اضافه شده و این نشان دهنده مسطحلک شدن دستگاه ها و یا نیاز به تعمیر داشتن آنها می باشد که باید برای آن فکری بیندیشید . ۱۲ – سایت : سایت شما به معنای شخیصت و برند هتل شما می باشد که در دنیای مجازی با مسافران و مشتریان شما صحبت می نماید و آنها را متقاعد می نماید تا شمارا به عنوان میزبان خود انتخاب نمایند . در واقع باید به گونه ای طراحی شود تا بتواند با بیننده های خود صحبت نماید و آن ها را جذب کند و خدمات متنوعی را به آنها بدهد . از جمله رزرو آنلاین ، دیدن بوفه های غذا و رستوران ، تور مجازی هتل گردی ، باز گو کردن خدمات متنوع شما ، اجازه به دیگر سایت ها برای فروش اتاق های شما (سایت های ارایه دهنده خدمات رزرو آنلاین هتل ) و ارایه دیگر خدمات برای مسافرین و گردشگران عزیز که بتواند راحتی و آسیاش را فراهم آورد . ۱۳ اعلام از طریق sms : اینکه سیستم مواظب اتفاقات درون کسب و کار شما باشد و به محظ رخ داد هر اتفاق ناخوشایندی از طریق sms به شما اطلاع دهد شاید بی نظیر ترین و بهترین نوع سیستم های نگهبان باشد . زمانی که مدیر یک کسب و کار تصمیم به مدیریت نوین می گیرد و اجازه می دهد تمامسی سیستم های مورد نیاز به صورت یک پارچه طراحی و برنامه ریزی شود می تواند از آن سیستم به عنوان یک نگهبان استفاده نماید تا در صورت هرگونه رخدادی به او پیام دهد . از جمله رخداد ها می توان به کمبود مواد اولیه و غذایی در انبارها ، خاموش شدن هر یک از دستگاه هایی که نباید خاموش شوند مانند یخچال های غذا ، عدم روشن شدن دستگاه ها مانند تهویه هوا ، افزایش مصرف برق و آب ، کاهش میزان فروش ، کاهش میزان دریافتی ، کم کاری افراد ، عدم حضور به موقع افراد ، افزایش دمای یک مکان خاص مانند یخچال های غذا ، آتش سوزی و یا گاز گرفتگی ، عدم خروج یک مسافر بیش از چند ساعت از اتاق و احتمال خطرات و بیماری ها ، خالی ماندن بیش از حد اتاق ها و یا هر چیز دیگیری که دق دقه مدیران می باشد را می تواند جزو شرط های سیستم نمود تا بتواند در مواقع ضروری از طریق پیامک هب شما اطلاع دهد . ۱۴ یکپارچه سازی دسترسی های هتل تنها توسط تنها یک کارت : برای جلوگیری از ازدحام افراد در مکان های مختلف هتل و یا مدیریت حضور افراد می توان توسط کارت هایی که به عنوان کلید های الکترونیکی اتاق ها به افراد داده می شود کنترل نمود .
 1. مدیریت دسترسی و گزارش لحظه ای  مهمانان و یا کارکنان  به اتاق ها ، انبارها و …..
 2. مدیریت دسترسی و گزارش لحظه سمینارها و جلسات و مهمانی هایی که در هتل برگزار می شود
 3. امکان گزارش گیری لحظه ای از حضور مهمانان و کارکنان
 4. امکان مدیریت و گزارش گیری لحظه ای پارکینگ خودرو ها
 5. امکان مدیریت استفاده از امکانانت هتل مانند استخر ، باشگاه و ….. و جلوگیری از ازدحام جمعیت
 6. امکان سفارش غذا ، ثبت در خواست ها ویا مدیریت تمامی اتاق توسط اپلیکیشن موبایل و یا قرار دادن یک تبلت برای کنترل اتاق توسط مهمانان
 7. امکان ثبت تراکنش ها و یا دریافت جتون های غذا همگی بر روی کارتی که به عنوان کلید الکترونیکی هتل استفاده می شود
 8. امکان گزارش گیری لحظه ای از تمامی وقایع
 9. یکپارچه سازی تمامی دسترسی ها برای تمامی افراد ، گزارشگیری لحظه ای ، امکان ساخت کیف پول مجازی برای مهمانان ، امکان ایجاد سیستم یک پارچه با مناطق گردشگری شهر و یا رستوران ها
۱۵ سیستم کارت تحت شبکه و قفل های برقی این سیستم به ما این امکان را می دهد علاوه بر امکان تغییر دسترسی ها به قسمت های مختلف از جمله اتاق ها در یک هتل ، این امکان را به ما می دهد تا قابلیت های بسیاری نیز برای مدیریت ختل بدست آوریم :
 1. امکان اجازه دسترسی به خانه دار برای تمیز کردن هتل توسط مهمانان هر اتاق
 2. امکان سوزاندن یک کارت در صورت گم شدن و یا قطع دسترسی یکی از کار کنان به هر یک از قسمت ها و اتاق ها به صورت لحظه ای
 3. امکان گزارشگیری از حضور مهمانان به صورت لحظه ای
۱۶ امکان اجرای سناریو های مدیریتی و شخصی سازی آنها مطابق با برنامه های مدیریتی شما

خیلی از مشتریان ما سوال می کنند سیستم های امنیتی زیادی در بازار موجود است و دیگر میازی به سیستم های امنیتی در خانه هوشمند نمی باشد ! یکی از مزایای خانه هوشمند کنترل یک پارچه و یک جا می باشد و استفاده حداکثری از سنسورهای کار گذاشته شده در خانه است . به طور مثال سنسور های حرکتی می تواند در سناریو های روشنایی جهت روشن کردن چراغ ها در راه رو ها استفاده متناسب با میزان نور و ساعت شبانه روز استفاده کرد و همان سنسور را در سناریو های امنیتی در زمانی که شما در منامنزل نیستید و یا در شب هنگام می خواهید قسمتی از خانه خود را امن کنید استفاده می نمایید . علاوه بر آن استفاده از سنسور های حرارتی ، سنسور های مادون قرمز که چشم آن را نمی بیند ، استفاده از سیستم های کنترل تردد اثر انگشت ، رمر و یا کارت و ورود های چند مرحله ای متناسب با نیاز نیز فراهم شود .سیستم های روشنایی ، یکی از اصلی ترین بخش ها در خانه هوشمند می باشد . توسط سستم های روشنایی هوشمند می تواند کنترل زیاد و قابلیت های فراوانی به سیستم روشنایی خانه اضافه نمود . ما از چند طریق در سیستم های روشنایی عمل می نماییم : ۱ – از نظر ما و کارشناسان شرکت بهترین راه جایگزینی کلیدهای سنتی با کلیدهای هوشمند می باشد که علاوه بر دسترسی به صورت دستی و آسان بدون نیاز به مراجعه به تابلو این امکان را می دهد تا از طریق سیستم نیز کنترل شود . به دلیل دوره میانی سنتی و هوشمند و سفری که به سمت هوشمند سازی در حال انجام است این روش بهترین روش می باشد . از مزایای این روش ، حفظ کلیدها البته با کاهش میزان سیم کشی ساختمان و تعداد کلید ها می باشد و کلیدهایی که می تواند مدرن و یا کلاسیک باشند و تا چهار خطر به صورت رایج قابل استفاده است . حذف کلید های تبدیل از دیگر مزایای این کلیدها است که قابلیت پل شدن کلیدها در بستر شبکه را به ما می دهد . در این روش رله ها در پشت کلید ها است و این امکان را می دهد تا دیگر نیازی به رله بندی نباشد . ۲ – روش صنعتی دیگری استفاده از رله بردها و تابلو بندی می باشد . در این روش تمام سر خط های فاز روشنایی به داخل یک تابلو می آید و آنجا توسط رله ها کنترل می شود . این روش بیشتر در صنعت استفاده می شود و برای خانه ها توصیه نمی شود . زیرا اگر به هر دلیل سیستم به مشکل بر خورد ، شما برای استفاده از دسترسی سریع باید از طریق تابلو اقدام نمایید که این برای افراد نا آگاه به مسایل برقی بسیار خطر ناک می باشد و خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد . ۳ – استفاده از دیمر ها و ال ای دی های ۱۲ ولت در نورپردازی نیز روش دیگری در روشنایی خانه می باشد که این روش قدرت کنترل میزان روشنایی چراغ ها را هم به ما می دهد و می توان محیط با نورهای متفاوتی را ساخت . ۴ – استفاده از رقص نور های RGB نیز روش دیگیری در نور پردازی می باشد که این امکان را می دهد تا شما بیش از یک میلیون رنگ را از طریق نرم افزار بسازید و یا از قابلیت های آن مانند فلشر همگام با موسقی استفاده نمایید .

شما به عنوان مالک امکان تعریف و اجرای کلیه سیستم های امنیتی خود را از طریق خانه هوشمند خواهید داشت.

مشخصات :

· تشخیص ورود غیر مجاز

· نظارت تصویری مناطق ، با استفاده از دوربینهای مداربسته

· استفاده از قفل های الکترونیک و سیستم کنترل تردد

· تشخیص خطرهایی از قبیل آتش سوزی ، نشت گاز ، نشت آب

· اعلام خطر از طریق آژیر ، تلفن ، پیامک ، پست الکترونیکی


· سنسور باز شدن درب و پنجره

· استفاده از شیر برقی گاز جهت قطع جریان گاز ورودی واحد در زمان حریق یا نشت گاز به صورت اتوماتیک و …

در مقاله های گذشته درباره اینکه خانه هوشمند چیست و چه فوایدی دارد صحبت کرده ایم . در قسمت بعد مراحل اجرایی خانه هوشمند را عنوان کرده ایم :

۱- مشاوره حضوری یا تلفنی در این مرحله شما می توانید از مشاوره همکاران ما بصورت رایگان در خصوص هوشمندسازی ساختمان و ویلای خود بهره مند شوید.

۲- انتخاب روش هوشمند سازی مناسب با مشاوره ها و صحبت های انجام شده در این مرحله سیستم هوشمند سازی که مناسب با شرایط مالی و نیز محدودیت های پروژه باشد انتخاب می شود.

۳- طراحی سیستم هوشمند در این مرحله با توجه به توافقات انجام شده و نیز نیازهای شما آنالیز روی پروژه انجام شده و سیستم طراحی میشود

۴- عقد قرارداد طبق مذاکرات انجام شده قراردادی مبتنی بر بندهای مختلف جهت هوشمندسازی ساختمان شما و اجرای سیستم BMS بین ما و شما عقد می گردد.

۵- ساخت دستگاه و ارسال به پروژه در این مرحله سرور مرکزی سیستم خانه هوشمند ساخته میشود. و بعد از تست نهایی به همراه تجهیزات با هماهنگی به پروژه ارسال میشود.

۶- نصب و راه اندازی سیستم های خانه هوشمند در این مرحله سرور مرکزی و تجهیزات خانه هوشمند توسط تکنسین های مجرب نصب و راه اندازی میشوند.

۷- آموزش کاربری و استفاده از تجهیزات هوشمند در این مرحله آموزش کاربری سیستم و نحوه استفاده از آن به شما داده خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا با آسودگی از امکانات خانه هوشمند خود استفاده کنید.

۸- پشتیبانی و خدمات پس از فروش در کمال آرامش از سیستم خانه هوشمند خود استفاده کنید چرا که پس از تمامی مراحل انجام شده ما همچنان در کنارتان خواهیم بود و با پشتیبانی های خود شما را تنها نخواهیم گذاشت.

برای افزایش رفاه و آسایش در ساختمان هوشمند ، می توان دمای اتاقها را به صورت مجزا تنظیم نمود.همچنین با برنامه ریزی بخش تهویه مطبوع می توان دماهای متغیری در ساعت های مختلف شبانه روز داشته باشیم. نظارت و کنترل کامل و لحظه به لحظه بر اجزای مختلف تاسیسات مانند فن کوئل ، شیرها ، مشعل ها و موارد دیگر و فرمان پذیری آنها از کنترل ها و سنسورهای نصب شده در داخل و خارج ساختمان از جمله ویژگی های این سیستم می باشد.
در ساختمان هوشمند روشن کردن و کنترل میزان حرارت سونا و اطلاع یافتن از زمان رسیدن سونا به دمای مطلوب ، خودکار کردن تصفیه استخر و یا جکوزی همگی به سادگی امکان پذیر است.

مزایا :

آسایش و آرامش در محیط لذت بخش خانه

استفاده از ترموستات کنترل دما برای ثابت نگه داشتن دمای داخل

هوشمند شدن سیستم تهویه مطبوع با توجه به حضور اشخاص

ثابت ماندن دمای آب مصرفی و آب چرخشی با استفاده از سنسورهای دما در موتورخانه

کنترل بر عملکرد بهینه پمپ ها ، چیلر ، برج خنک کننده ، مشعل و کلیه ادوات مکانیکی نصب شده در موتورخانه ساختمان.