بایگانی برچسب برای: سالن آمفی تئاتر

تصویری از سالن آمفی تئاتر هوشمند نشان می دهد که در آن تعداد زیادی صندلی وجود دارد.

هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر چیست؟ سیستم های هوشمند سالن آمفی تئاتر کدام است؟

, ,
هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر راهی برای افزایش کیفیت اجرای مناسبت ها هوشمند سازی سالن آمفی تئاتر یکی دیگر از نوآوری های مدرن عصر حاضر جهت بالا بردن کیفیت اجرای مناسبت ها می باشد. هدف از سالن آمفی تئاتر هوشمند صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بهره و…