بایگانی برچسب برای: سیستم اعلام و اطفا حریق

تصویری از تجهیزات یک سیستم اعلام و اطفا حریق می باشد که یک سیستم اطفا حریق و یک سیستم اعلام حریق بر روی سقف نصب شده است.

سیستم اعلام و اطفا حریق چیست؟ انواع آن کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

سیستم اعلام و اطفا حریق سیستم اعلام و اطفا حریق از چندین قطعه الکترونیکی و هوشمند ساخته شده است که در صورت بروز نشتی گاز و یا آتش سوزی به وسیله سنسور هایی که در آن تعبیه شده است از وقوع حادثه باخبر می شود و با به صدا در آوردن آژیر ها هشدار …