بایگانی برچسب برای: موتور خانه هوشمند

تصویری از موتور خانه هوشمند است که لوله های زرد رنگ دارد.

موتور خانه هوشمند چه نوع سیستمی است و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

, ,
موتور خانه هوشمند سیستمی نوین جهت رفاه ساکنین موتور خانه هوشمند از دیگر تجهیزات مدرن بکار رفته در یک خانه هوشمند است که با مجهز بودن به یک سری سنسور و عملگر نقش بسیار موثری در کاهش مصرف انرژی و تامین رفاه و آسایش ساکنین دارد. با هوشمند ساز…