افزایش دوره وارانتی

وارانتی خانه هوشمند زوریل

تمامی فاکتورهای خانه هوشمند ایرانی زوریل که از تاریخ 1 فروردین 1399 به بعد بسته می شوند شامل 4 سال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. در این دوره 4 سال خدمات وارانتی شامل تعویض و یا تعمیر قطعات بدون دریافت هیچ گونه هزینه (تنها هزینه ارسال به دفتر مرکزی دریافت می شود) انجام خواهد پذیرفت.