مختصات کلی پروژه و مشخصات بخشهای مختلف
 1. طراحی بر پایه وب (Web Base)
  1. تحت شبکه داخلی و بر روی سرور با امکان توسعه خدمات در فضای اینترنت
  1. امکان استفاده از نرم افزار تنها با متصل شدن به شبکه مذکور توسط کامپیوترهای شخصی ، تبلت ، موبایل و…
  1. امکان افزودن کلاینت ها به هر تعداد لازم جهت توسعه
  1. قابلیت همگام سازی خودکار اطلاعات بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
 • پنل تنظیمات کاربران
  • امکان تعریف کاربر به طور نامحدود
  • تعیین سطح دسترسی و اعطاء مجوز به کاربران برای انجام عملیات های مختلف
 • پنل های تعریف گروه خدمات و ایجاد انواع خدمات قابل ارائه
  • تعریف انواع خدمات قابل ارائه بطور نامحدود
  • c.    تعیین گروه ، نوع و عنوان خدمت (شامل نام انگلیسی ، کد بین المللی و کد خدمت)
  • تعریف تعرفه بصورت نامحدود برای هر خدمت (شامل عنوان، تعرفه آزاد و دولتی، سهم سازمان، سهم بیمار، فرانشیز و …)
  • امکان تعریف خدمات با تعرفه های جدید در هر سال
 • پنل ایجاد بخشها و اتاق های انجام خدمات
  • تعریف به تعداد نامحدود (برای ایجاد اتاق ویزیت پزشک ، تزریقات ، نوار رویه و…)
  • تعیین خدمات هر اتاق (با توجه به نوع خدمت و سطح دسترسی)
  • مشخصات متصدی مربوطه
 • ۵)  ایجاد بایگانی پرونده بیماران
  • ثبت اطلاعات شخصی جهت تشکیل پرونده بیمار
  • سوابق شخصی و فامیلی بیمار جهت تکمیل پرونده
  • امکان تعریف و توسعه گزینه های اضافی توسط اپراتور (مانند تعریف بیمه ها، سطح تحصیلات، مذهب، مشاغل و …)
  • امکان ثبت چهره بیمار در پرونده
  • درج خودکار شماره پرونده وجلوگیری از ثبت شماره پرونده تکراری (باامکان شروع شماره پرونده ها از عددی مشخص)
  • دارای بانک اسامی پیشفرض جهت سهولت درج نام مراجعین (بیش از هزار نام و نام خانوادگی بهمراه توسعه هوشمند)
  • ثبت پیشینه پزشکی در هر بار مراجعه و گرفتن خدمات جهت ایجاد سوابق در پرونده
  • امکان جستجو بر اساس فیلدهای پرکاربرد مانند نام ، نام خانوادگی ، شماره پرونده ، شماره ملی ، تاریخ تولد و تلفن همراه
 • صف نوبت و امکان نوبت دهی روزانه
  • صف نوبت برای پذیرش و همچنین برای هر اتاق به طور مجزا
  • رعایت نوبت دهی (بصورت خودکار با ورود هربیمار در صف مربوط به هر بخش)
  • امکان روئیت صف هر بخش توسط اپراتور مربوطه
  • انتخاب ورود بیمار با استفاده ار صف نوبت دهی و
  • مشخص نمودن بیماران اورژانسی در صف نوبت جهت تسریع در انجام خدمات ( امکان انتخاب بدون رعایت نوبت)
  • بازنمودن پرونده بیمار و امکان روئیت سوابق پزشکی با توجه به سطح دسترسی کاربر هر بخش
  • ارجاع پرونده بیمار به بخش بعد جهت ادامه روند درمان و قرار گرفتن وی در صف اتاق بعد ، پس از اتمام کار در اتاق فعلی
 • امکان کنترل گیتها و تابلو اعلانات
  • برقراری ارتباط لازم با قسمت های سخت افزاری
  • اعلام همزمان بیمار انتخاب شده در صف با نمایش در تابلو نوبت دهی جهت اطلاع مراجعین
  • کنترل گیت های ورودی برخی و اجازه دسترسی تنها به مورد فعلی
 • گزارشات پایه
  • گزارش کلی مراجعات روزانه در هر تاریخ
  • گزارش مراجعات مربوط به هر بخش بر اساس تاریخ
  • گزارش مراجعات بیمار در قسمت سوابق پزشکی (پرونده بیمار)
  • گزارش مالی هر بخش و یا بصورت کلی (در هر روز، ماه، سال و همچنین بصورت بازه زمانی مشخص)
  • گزارش فهرست بدهكاران و برخی موارد مرتبط با امور مالی
 • بخش پذیرش
  • امکان ثبت نام اولیه بیماران و تشکیل پرونده از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی
  • امکان نوبت دهی به بیماران با استفاده از شماره پرونده بصورت تلفنی و حضوری
  • امکان رویت صف نوبت های موجود در پذیرش
  • امکان حذف نوبت های ثبت شده در پذیرش در صورت اعلام بیمار بصورت تلفنی یا حضوری
  • امکان اعلام حدود ساعت مراجعه نوبت های تلفنی به بیماران (محاسبه بر اساس ساعت ویزیت فعلی و همچنین تعداد حاضرین در صف صورت خواهد پذیرفت)
 1. ۱۰) بخش اسکرین
 • امکان تهیه لیست خدمات توسط اسکرین (اعم از ، بستری ، نوار ریه ، ویزیت و…) برای هر بیمار با توجه به شرایط وی
  • استفاده از لیست خدمات از پیش تعریف شده جهت سهولت کار
  • تعیین هزینه حق ویزیت و سایر خدمات لیست شده
  • جمع هزینه خدمات و ارجاع به حسابداری
  • تعيين تخفيف براي هر نوبت (اگر دارای ۱۰۰% تخفیف باشد بدون حسابداری مستقیما به صف خدمات ارجاع میگردد)
  • امکان تعیین پرداخت پس از خدمات (اگر این امکان مشخص شده باشد بیمار بدون مراجعه به حسابداری در صف خدمات وارد شده و پس از اتمام کار میتواند بعدا جهت تسویه حساب به حسابداری مراجعه نماید)
  • ارسال خودکار پرونده بیمار در صف خدمات مربوطه (اعم از حسابداری، ویزیت و سایر خدمات)
  • امکان اعلام اورژانسی بودن بیمار جهت معطل نشدن در صف سایر اتاق ها
  • امکان حذف و یا به تعویق انداختن نوبت های ثبت شده در صورت عدم مراجعه بیمار به واحد اسکرین
 1. بخش حسابداری
  1. امکان روئیت و محاسبه میزان بدهی مراجعین
  1. وجود صف نوبت جهت مراجعه به حسابداری و امکان روئیت صف و انتخاب از آن توسط اپراتور
  1. رویت بیمارانی که توسط پزشک لیست خدمات گرفته اند با رنگ مشخص در صف نوبت
  1. امکان ارائه صورت حساب (بدون رعایت صف) جهت مراجعینی که دارای مجوز پرداخت بعد از خدمات بوده اند
  1. امکان ارائه گزارشات مالی درصورت داشتن سطح دسترسی و مجوز کاربر
 1. امکانات سایر بخشها
  1. a.  نمایش صف بیماران بخش مربوطه
 1. ۱۳) بخش ویزیت پزشک
 • c.    مشاهده پرونده و پیشینه پزشکی بیمار
  • جستجو در پرونده بیماران
  • امکان ویرایش پرونده بیمار
  • امکان اعلام اورژانسی بودن بیمار جهت معطل نشدن در صف سایر اتاق ها
  • امکان افزودن لیست خدمات و همچنین ویرایش لیست خدماتی که توسط اسکرین ایجاد شده است
  • امکان صدور ویزیت بدون هزینه جهت مراجعه بیماران پس از تزریقات ، نوار ریه و…
  • مشخص شدن (با رنگ خاص) جهت افرادی که با ویزیت مجدد (بدون هزینه) دوباره در صف قرار گرفته اند
  • ارجاع پرونده بیمار به بخش بعد جهت ادامه روند درمان
  • امکان درج یادداشت در نوبت بیمار  برای روئیت سایر بخش های خدمات
 1. ۱۴)  سایر امکانات
  1. امکان تغییر در اپراتورها ، پزشک و… بدون ایجاد اختلال و تغییر در صف (جهت شیفت های کاری ، تغییر پرسنل و…)
  1. امکان تعریف فرم های خاص جهت بخشهای مختلف با توجه به نیازهای آینده
  1. امکان تعریف نسخه پیش فرض جهت پزشک و انتخاب و استفاده آسان از آن ، جهت نسخه نویسی
  1. امکان تعریف فرم هاو  توصیه های پزشکی و… جهت چاپ و ارائه به بیماران
  1. امکان تعریف لیست پیشفرض داروها ، مواد غذایی و….
  1. امکان صدور گواهی مربوط به هزینه خدمات جهت ارائه به تامین اجتماعی و درج صدور آن در پرونده با امکان جستجو و روئیت موارد صادر شده قبلی
  1. امکان ارائه خدمات رایگان به افراد خاص با درج تخفیف ۱۰۰ درصد و عدم نیاز به مراجعه به حسابداری (ارائه تخفیف ، تنها توسط اشخاص صلاحیت دار که مجوز دسترسی دارند صورت می پزیرد)
  1. استفاده از کنترلهای هوشمند جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در هنگام درج و ثبت اطلاعات توسط کاربران
  1. استفاده از پروسه های کنترلی ، بروزرسانی آنی صف ها ، و موارد ایمنی و… در قسمت های بکگروند نرم افزار
 1. ۱۵)  امکانات اضافی قابل الحاق (آپشن ها)
  1. افزودن پنل گزارشات پیشرفته (علاوه بر گزارشات پایه) جهت گزارش های تخصصی تحقیقاتی و مالی و همچنین ارائه صفحه گزارش قابل انعطاف با قابلیت بالا جهت تهیه آمارهای مورد نیاز
  1. امکان ارتباط با سیستم صوتی (در صورت لزوم) برای صدا زدن نام بیماران جهت مراجعه به بخش مربوطه
  1. امکان ایجاد سامانه پیامکی با استفاده از دستگاه داخلی و سیمکارت بدون نیاز به سامانه های پیامکی سطح وب جهت ارسال پیامهای مورد نیاز به بیماران (تغییر و یا هشدار نوبت ، تعطیلی مطب و…)
  1. امکان رزرواسیون (رزرو نمودن نوبت برای سایر ایام پس از روز جاری)
  1. امکان ارتباط با وب سایت فعلی جهت ارائه نوبت دهی بهمراه کنترل های لازم جهت اعلام پر بودن نوبت و…
  1. طراحی وب سایت جدید
   1. پیاده سازی بر روی سرور داخلی و ارائه در فضای اینترنت
   1. قسمتهای مختلف سایت (اعم از بخشهای درباره ما ، معرفی مطب و خدمات ، مقالات مرتبط ، پروفایل کارکنان و… )
   1. امکان دسترسی بیمار به پرونده شخصی (با توجه به سطح دسترسی)
   1. امکان به اشتراک گذاری پرونده بیمار جهت پزشک متخصص در جای دیگری از دنیا
   1. امکان رزرو نوبت از طریق سایت و همچنین پرداخت هزینه خدمات (با استفاده از درگاه پرداخت)
   1. امکان توسعه جهت برقرای ارتباط با اپلیکیشن های موبایلی
   1. ارتباط با سامانه پیامکی تحت وب جهت ارسال پیام به بیماران (هشدار نوبت یا تغییر آن ، تعطیلی مطب و…)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *