در حال بارگزاری
اتوماسیون های هوشمند

بخش های سیستم مدیریت هوشمند هتل ( بخش ۵) |

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه بخش ۳ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه...

بخش های سیستم مدیریت هوشمند هتل ( بخش ۳) |

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید.    بخش های سیستم مدیریت هوشمند هتل (بخش ۳) Gym داشتن...

انواع نورپردازی در فضا های مختلف و نورپردازی هوشمند ( بخش ۵) |

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید. برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه بخش ۳ این مقاله اینجا کلیک کنید. برای مطالعه...

نورپردازی و طراحی سیستم روشنایی ساختمان و ساختمان هوشمند ( بخش ۴) |

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید. برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید.  برای مطالعه بخش ۳ این مقاله اینجا کلیک کنید. یک طراح...