هوشمندسازی مدارس را در بخش های قبل گفتیم حال به ادامه نقش های اساسی و مهم در این مدارس میپردازیم.

برای مطالعه بخش ۱ اینجا کلیلک کنید.

برای مطالعه بخش 2 اینجا کلیلک کنید.

نقش های مهم در مدرسه هوشمند :

والدین و جامعه :

هر گروه از این افراد نقش های مشخصی را برای تحقق ایده در مدارس هوشمند به طور کامل به دست آورده اند و برای انجام وظایف خود ، باید در زمینه دانش ، فرهنگ و مهارت خاصی متخصص باشند. با این وجود ، این دانش ، مهارت ها و رفتارها از طریق دوره های آموزشی جامع برای هر گروه به عنوان اعضای پروژه تحقق می یابد.

 

دانش آموز  :

مدرسه هوشمند دانش آموزان را آماده می کند تا با موفقیت وارد محیط مدرن تر و جهانی شوند. مدارس هوشمند مهارت های خلاقانه برای حل مسئله را در موقعیت های جدید تغذیه می کنند و به دانش آموزان آموزش داده می شود که در تصمیم گیری و فرضیات مسئولیت ، جرات و شجاعت داشته باشند . دانش آموزان قادر به گذراندن یک سفر اطلاع رسانی در سراسر جهان ، جستجوی اطلاعات و جمع آوری آنها خواهند بود. به غیر از دسترسی به منابع موجود در وب سایت ها ، آنها از طریق ابزارهایی مانند اینترنت و اینترانت به مراکز منابع ملی و بین المللی دسترسی خواهند داشت. این مدرسه هوشمند به غیر از دسترسی به بانک اطلاعاتی ، شبکه ای برای تعامل با دانش آموزان ، معلمان و مردم در سراسر جهان فراهم می کند و سرانجام از طریق این ارتباطات منجر به گسترش دنیای دانش آموزان می شود.

 

معلم :

معلمان مدارس هوشمند نقش راهنما را بازی می کنند. آموزش معلم مهمترین فعالیتی است که باید در آغاز مدارس هوشمند انجام شود.معلمان نخستین ارائه دهنده دانش محسوب می شوند. یادگیری مداوم به عنوان یک ضرورت شغلی برای همه اعضای جامعه هوشمند در نظر گرفته می شود ، به طوری که آنها در کنار پیشرفت در فعالیت های حرفه ای پیشرفت می کنند و به فناوری اعتماد می کنند . ما باید در انتخاب معلمان مدارس هوشمند دقت لازم را داشته باشیم.

نقش ها و مسئولیت های معلم در مدارس هوشمند به شرح زیر است:

 •  برنامه ریزی و تهیه امور آموزشی و طراحی مطالب و منابع آموزشی متناسب با نیاز دانش آموزان
 •  مدیریت فناوری آموزشی و کنترل روشهای موجود در کلاس
 •  تأیید وظایف حرفه ای در محیط آموزش و یادگیری و برقراری ارتباط سازنده با همکاران و والدین
 •  ارائه آموزش مؤثر و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ارزیابی یادگیری آنها در تمام دوره های آموزشی.
 •  استفاده درست از فناوری در آموزش و پرورش

 

هوشمندسازی مدارس

 مدیریت  :

ستون اصلی برنامه های آموزشی مدیریت مدرسه هوشمند به شرح زیر است:

 • مفاهیم ، فرآیندها ، ساختار و نحوه تکامل و تغییر مدارس هوشمند
 • روش های برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل
 • ارزیابی فن آوری ، تجزیه و تحلیل پتانسیل ها
 • مهارت های اساسی اطلاعات و ارتباطات
 • کار با نرم افزار مدیریت
 • روش های ارزیابی کارایی مدرسه و کارکنان
 • مهارت های اساسی فناوری اطلاعات و آشنایی با ICDL (نقطه قدرت-کلمه)
 • آموزش کار با سیستم های کنترل
 • آموزش استفاده از سیستم های جانبی مانند دوربین و سیستم های صوتی

 

توسعه پایدار :

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده می کند بدون آنکه به خطر بیفتد [یا آسیب ببیند]و همچنین توانایی نسلهای آینده باشد. برای پاسخگویی به نیازهای خود (یا ، برای لذت بردن از کیفیت زندگی مشابه و  اگر نه بهتر ، از کیفیت زندگی و فرصتهایشان). توسعه پایدار به طور کلی به عنوان یک همپوشانی ابعاد یا مؤلفه ها ، یعنی محیط ، فرهنگی و جامعه و اقتصاد درک می شود. تصور می شود این سه بعد به صورت استعاری عمل کند ، زیرا سه دایره با هم همپوشانی دارند که با هم تداخل دارند و به عنوان یک رفاه انسان در نظر گرفته می شوند. هرچه سه بعد هم تراز تر باشند ، سطح همپوشانی بیشتر می شود که به نوبه خود ، به سطوح بالاتر رفاه انسان نیز میرسد. نتیجه ای که از این درک استعاری بر توسعه پایدار ناشی می شود این است که در جهت پیشرفت و ارتقاء کیفیت زندگی ، یک توازن ، هماهنگ ، همدستی و وابسته به همزیستی و هم ترازی از ابعاد محیطی ، اجتماعی و اقتصادی لازم است. بنابراین ، با پیشرفت مکاتب هوشمند ، امید است که نسلهای آینده به اندازه کافی ماهر و مجهز به عصر اطلاعات باشند بدون اینکه ارزش ها و فرهنگهای اصیل به خطر بیفتد.

 

نتیجه ! 

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که به منظور فراهم کردن یک محیط یادگیری استاندارد آموزش مجازی و همچنین بهبود سیستم مدیریت مدرسه طراحی شده است.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که بدون داشتن یک سیاست خوب در دراز مدت و کوتاه مدت به طور هم زمان و بدون توسعه حرفه ای پایدار با محتوا و برنامه درسی مجازی استاندارد و همچنین بدون نظارت و ارزیابی دقیق ، برنامه های مدارس هوشمند قادر به ارائه خدمات آموزشی كافی به دانش آموزان و این پروژه ها نخواهند بود و  درنهایت منجر به عدم موفقیت از پیشرفت خواهد شد. به همین دلیل ، برنامه یونسکو شامل ادغام ICT پایدار در تمام سطوح فرآیند آموزشی به ویژه برای توسعه مدارس هوشمند در کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهمترین مشکلات مدارس هوشمند الکترونیکی که مشاهده شده است مربوط به محتوای دوره است. علی رغم توجه جدی که از چارچوب پیشنهادی ارائه شده است ، محتوای دوره سیستم فعلی مربوط به مهمترین نیازهای دانشگاه نمی باشد. مدارس هوشمند نمی توانند خود را با نیازهای استاندارد آموزشهای یادگیری تطبیق دهند و این مشکل هنوز هم در محتوای آموزشی این مدارس وجود دارد. هنوز مطالب درسی قدیمی در قالب روشهای جدید ارائه وجود دارد و آنها قادر به تغییر اساسی در دانش آموزان نیستند. این مشکل ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که تعریف مشخصی در مورد اهداف آموزش مجازی مورد نیاز مدارس هوشمند وجود ندارد.

با کمک فناوری موجود در این کلاس های هوشمند ، دانش آموزان در واقع این شانس را دارند که از کارشناسان موضوعات مختلف یاد بگیرند. این یکی از امکاناتی است که در کلاسهای سنتی وجود ندارد ، در حالی که معلمان همان مراقبت از موضوعات مختلف را دارند و این چیزی است که به هیچ وجه تغییر نمی کند. جدا از همه اینها ، کلاسهای هوشمند فرصتهای یادگیری بیشتری را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند ، فرایند یادگیری را سرگرم کننده می کند ، به آنها کمک می کند فن آوری جدیدی یاد بگیرند ، به آنها این امکان را برای همکاری با دیگران و یادگیری می دهند و همچنین نمرات آنها بهبود می یابد.

 

هوشمندسازی مدارس

برای مطالعه بخش ۱ اینجا کلیلک کنید.

4 مورد از مزایای مدرسه هوشمند را در بخش قبل گفتیم . حال به ادامه مزایای هوشمند سازی مدارس می پردازیم.

 

5. یادگیری به صورت پویا

این موضوع رایجی است که همه دانش آموزان یک کلاس قدرت درک یکسانی ندارند. در مورد دانش آموزان ضعیف ، همیشه در کلاس های سنتی مشکل پیدا می کنند. اما کلاسهای درس هوشمند – با پویایی بودن آنها – باعث شده است که این دانش آموزان با سرعتی که راحت می آموزند یاد بگیرند. باید در مورد مفاهیم جلوه های بصری که در این کلاس ها استفاده می شود ، ذکر شود. این تأثیرات باعث می شود کل درس بسیار واضح تر شود و از این ویژگی دانش آموزان ضعیف بسیار سود می برند.

 

6. یک محیط آموزشی که تعاملی است

ابزارهای دیجیتالی اکنون بخشی جدایی ناپذیر از این کلاسهای هوشمند هستند. به همین دلیل است که محیط تدریس در مدرسه هوشمند می تواند به معنای واقعی تعامل تعبیر شود. این جایی است که دانش آموزان و معلمان نقش های مشخصی را ایفا می کنند. این نوع یادگیری باعث می شود کل روند بسیار شفاف تر شود. این بسیار بهتر از آن چیزی است که در غیر این صورت می توانست باشد. این امر تعامل بین دانش آموزان و معلمان را به طرز معنی داری نیز بهبود می بخشد. همچنین باعث بهبود پیوند بین این افراد می شود. این امر به این دلیل است که آنها می توانند با کمک ایمیل و پیام ها در خارج از مدرسه ارتباط برقرار کنند.

 

 

7. کاغذ با ابزارهای دیجیتال جایگزین می شود

دانش آموزان هر ساله برای یادداشت برداری از چندین تن کاغذ استفاده می کنند. این روزها ، تأکید زیادی بر محیط زیست بودن وجود دارد . در واقع ، با تسهیل یادداشت برداری در مورد ابزارهای دیجیتال ، اکنون در واقع می توان محیط را به گونه ای نجات داد. جهان در حال ایجاد راهی برای جایگزینی استفاده و ضایعات کاغذ هستند. در چنین مفهومی جایی برای فتوکپی و چاپ وجود ندارد و این به کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه کمک به محیط زیست نیز موثر است.

 

8. نگهداری آنها آسان است

در کلاسهای درس سنتی ، دانش آموزان مجبور هستند سالانه مبالغ زیادی صرف کنند تا وسایل آموزشی لازم مانند کتاب و قلم را بخرند. حتی با بالا رفتن هزینه ها نیز این موارد افزایش می یابند. در حالیکه ، با کلاس های هوشمند ، چنین هزینه هایی را می توان به حداقل ممکن کاهش داد. در این کلاس ها ، تمام کاری که شما در این زمینه باید انجام دهید این است که در سال اول سرمایه گذاری یک بار انجام دهید و آن وسایل الکترونیکی را خریداری کنید.هر چند که امروزه این وسایل الکترونیکی در اختیار همه قرار دارد پس چه بهتر است که این ها وسایلی در جهت آموزش و یادگیری فرزندان شما باشد و همچنین کمکی به حفظ محیط زیست برای همین کودکان در دنیا ، نه وسیله ای برای بازی.

مدرسه هوشمند با زوریل

نقش های مهم در مدرسه هوشمند :

فناوری اطلاعات و ارتباطات

از نظر ما ، یکی از برنامه های مهم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مدرسه هوشمند است. این واقعیت از طریق برخی مشاهدات در وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه تلاش های کمی برای اجرای مدرسه هوشمند در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ، اما محقق شد که این تلاش ها از زیرساخت های مختلف فناوری اطلاعات ، ایده ها و مطالب آموزشی استفاده می کند. برای ترغیب به مدرسه هوشمند ، باید چارچوب زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شود. از طرف دیگر ، عملكرد موفق مالزی در توسعه مدرسه هوشمند باعث شده است كه ما دستاوردهای مدارس هوشمند مالزی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. ما عوامل موفقیت مدرسه هوشمند در مالزی را مشاهده و مستند می کنیم که از این طریق به ما در توسعه چارچوب زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدرسه هوشمند کمک می کند. در این تحقیق چهار ستون مدرسه هوشمند شامل افراد ، مواد آموزشی ، فناوری و فرآیند بررسی شده است.

یادگیری الکترونیکی را می توان به عنوان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری توصیف کرد. برای این منظور می توان از ابزارها و فناوریهای مختلفی از جمله پست الکترونیکی ، اینترنت ، پخش فیلم و کلاسهای مجازی استفاده کرد. به عنوان مثال ، یکی از نگرانی های یادگیری الکترونیکی در زمینه یاد گیرنده اتصال او به شبکه برای دسترسی به مواد درسی است. این وسیله توسط سایر ابزارها مانند سیستم مدیریت دوره و کلاسهای مجازی نیز پشتیبانی خواهد شد. اندرسون و گرونوند [2] چندین مقاله مرتبط با توجه به فعالیتهای یادگیری الکترونیکی در کشورهای مختلف در حال توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و سرانجام آنها یک چارچوب مفهومی برای یادگیری الکترونیکی تهیه کردند.

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل دنبال کنید .

مدرسه هوشمند یک موسسه آموزش یادگیری مبتنی بر فناوری برای آماده سازی کودکان برای عصر اطلاعات است. برای دستیابی به اهداف آموزشی مدارس هوشمند ، این مفاهیم تدریس و یادگیری باید تحت پوشش قرار گیرند: برنامه های درسی ، آموزشی ، ارزیابی و یادگیری.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان ستون دوم مدرسه هوشمند ، نقش بسیاری در مدرسه هوشمند دارد ، از تسهیل فعالیت های آموزش و یادگیری گرفته تا کمک به مدیریت مدرسه. به عنوان مثال ، برخی از فناوری هایی که می توانند یک مدرسه هوشمند را تجهیز کنند ، می توانند کلاسهای درس با برنامه های درسی و ارائه خدمات چندرسانه ای ، آزمایشگاه رایانه برای آموزش ، مرکز توسعه چندرسانه ای و اتاق سرورهای مجهز به اداره برنامه ها ، بانکهای اطلاعاتی مدیریت و سرورهای وب باشند. اگرچه در سالهای اخیر تلاش های زیادی برای توسعه مدارس هوشمند صورت گرفته است ، اما راه حل از پیش تعریف شده و کارآمد برای ایجاد محیط ICT برای مدارس هوشمند وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق ، بررسی جنبه های مربوط به مفهوم مدرسه هوشمند ، یعنی موارد مربوط به آموزش معلمان ، زیرساخت های فناوری اطلاعات (IT) و طراحی برنامه درسی برای اطمینان از این است که نوآوری می تواند با موفقیت نیروی انسانی آماده برای رفع چالش های موجود را پرورش دهد.

یک مدرسه هوشمند همانطور که از نام آن پیداست با یک مدرسه سنتی متفاوت است. این نوعی مدرسه است که در آن از تجهیزات و فناوری پیشرفته برای پیشبرد روند آموزشی استفاده می شود. ایده اصلی این است که به دانش آموزان یک تجربه یادگیری را ارائه دهیم که بسیار بهتر از آن چیزی است که در غیر این صورت ممکن بوده است. این روزها تدریس به حدی رسیده است که به معنای واقعی کلمه پیشرفت کرده است. دیگر روشهای قدیمی سخنرانیها مانند گذشته مؤثر و قابل تقدیر نیستند. این روزها دانش آموزان می خواهند یک تجربه یادگیری داشته باشند که از نظر طبیعت بسیار تعامل بیشتری داشته باشد و این همان چیزی است که یک مدرسه هوشمند آنها را فراهم می کند.

 

برخی از مزایای شگفت انگیز مدارس هوشمند:

 

مدرسه هوشمند با زوریل

 

1. دسترسی آسان به اطلاعات

 

این شاید بزرگترین فایده یک کلاس هوشمند باشد. این امر به این دلیل است که چنین کلاسهایی از وسایل زیادی استفاده می کنند که دارای اینترنت هستند مانند موبایل ، لپ تاپ و تبلت. باهمه این دستگاه ها ، دسترسی دانش آموزان به اینترنت آسانتر است. اکنون ، دانش آموزان تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد هر نوع موضوعی که می خواهند درباره آنها بدانند ، دارند. این اساساً در نوک انگشتان آنهاست. در حقیقت ، این برای معلمان نیز مفید است. به این ترتیب ، آنها می توانند خارج از برنامه درسی نیز بیاموزند و این تنها آنها را غنی تر می کند.

 

 2. یادداشت برداری در یک رسانه دیجیتال

یکی از بزرگترین ویژگی های یک مدرسه هوشمند این است که دانش آموزان می توانند یادداشت های خود را با استفاده از دستگاه های دیجیتالی یاد بگیرند. به این ترتیب آنها می توانند مقدار قابل توجهی از زمان یادگیری خود را نیز ذخیره کنند. دیگر نیازی نیست که آنها بتوانند تمام آن نوت بوک ها و کتاب های درسی سنگین را به کلاس برسانند.

 

 3. درک بهتر موضوعات از طریق ابزارهای دیجیتال

اگر دانش آموزان موضوعات را به شیوه بهتری یاد بگیرند ، احتمال دارد که یک کلاس هوشمند یک شرط خیلی بهتر برای همین باشد. جلسات یادگیری در این کلاس ها به طور معمول از بسیاری از وسایل کمک بصری استفاده می کنند. این شامل ارائه پاورپوینت ، اسناد کلمه ای ، جلسات صوتی و نمایش فیلم ، برای نامگذاری چند مورد است. آنها نقش مهمی در انتقال دروس به روشی دارند که بسیار قابل درک تر است. در بعضی مواقع ، یک تصویر ساده جایگزین کافی برای هزاران کلمه است.

 

4- گزینه عالی برای دانشجویانی که غایب هستند

یک مورد در کلاس های هوشمند این است که همیشه ضبط می شوند. این بدان معناست که حتی اگر شما دو جلسه را از دست بدهید ، لازم نیست نگران باشید. در یک مدرسه هوشمند کافی است به صورت مجازی و آنلاین حتی در صورت غایب بودن خود کلاس درس خود را کاملا ببینید لکن در یک کلاس سنتی ، دانش آموزان همیشه به سختی تمام اطلاعاتی را که معلم در اختیار آنها قرار می دهد را کپی می کنند.

 

هوشمندسازی مدرسه

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل دنبال کنید .

مصرف بهینه آب

آب‌ یكی‌ از بزرگترین‌ چالش‌های‌ قرن‌ حاضر است‌ كه‌ می‌تواند در آینده‌ بسیار نزدیك‌ سرمنشا بسیاری‌ از تحولات‌ جهان‌ قرار گیرد. در گذشته‌ مشكلات‌ و مسائل‌ آن‌ در مقیاس‌ محلی‌ مطرح‌ بود، اما اكنون‌ این‌ مشكلات‌ در مقیاس‌های‌ ملی‌ و حتی‌ جهانی‌ بروز می‌كند. افزایش‌ جمعیت‌ آثار منفی‌ بسیاری‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌ كه‌ در راس‌ آن‌ تخریب‌ و آلودگی‌ منابع‌ آب‌ و محیط‌ زیست‌ است‌. در حال‌ حاضر منابع‌ آب‌ شیرین‌ از یك‌ منبع‌ تجدید شونده‌ به‌ منبع‌ نیمه‌ تجدید شونده‌ میرا در حال‌ تبدیل‌ است‌.

منابع‌ آبی‌ در كشور ما در مرحله‌ بحرانی‌ قرار دارد و مشكل‌ كمبود آب‌ و كیفیت‌ آن‌ مسائل‌ عدیدای‌ را برای‌ مسئولان‌ ذی‌ربط‌ و كارشناسان‌ امر به‌ وجود آورده‌ است‌. هزینه‌های‌ بالای‌ تامین‌، انتقال‌ وتوزیع‌ آب‌، افزایش‌ بی‌رویه‌ مصرف‌ و منابع‌ محدود آب‌ قابل‌ دسترس‌، در آینده‌ بسیار نزدیك‌ كشور را با بحران‌های‌ جدی‌ مواجه‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ تقسیم‌بندی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، كشور ایران‌ در سال‌ ۱۴۰۰، نه‌ تنها شرایط‌ تنش‌ و فشار ناشی‌ از كمبود آب‌ را تجربه‌ خواهد كرد، بلكه‌ وارد شرایط‌ كمیابی‌ شدید آب‌ می‌گردد. از هم‌اكنون‌ در سال‌های‌ خشك‌، شاهد كمبود و بحران‌ آب‌ هستیم‌ كه‌ می‌تواند نه‌ تنها خسارات‌ اقتصادی‌ بلكه‌ تنش‌های‌ اجتماعی‌ سیاسی‌ و مخاطرات‌ بهداشتی‌ برای‌ كشور به‌ بار آورد.
مطالعه‌ و اجرای‌ روش‌های‌ مدیریت‌ تقاضای‌ آب‌ (كاهش‌ تقاضا و مصرف‌، كاهش‌ تلفات‌ آب‌، استفاده‌ مجدد از آب‌ و فاضلاب‌، شیوه‌های‌ جدید توزیع‌ آب‌ در شهر و…) نه‌ تنها فشار بر منابع‌ آب‌ را كاهش‌ داده‌، بلكه‌ كم‌ هزینه‌تر از پروژه‌های‌ جدید آب‌ مثل‌ انتقال‌ بین‌ حوزه ای‌ از راه‌های‌ دور، احداث‌ سدهای‌ جدید و… بوده‌ و هزینه‌ مدیریت‌ فاضلاب‌ را نیز كاهش‌ می‌دهد.

كشاورزی‌

از مجموع‌ ۹۵ میلیارد متر مكعب‌ آب‌ استحصالی‌ سالانه‌ در ایران‌، بیش‌ از ۸۷ میلیارد مترمكعب‌ آن‌ در بخش‌ كشاورزی‌ و برای‌ آبیاری‌ ۵/۷ میلیون‌ هكتار سطح‌ زیر كشت‌ آبی‌ شامل‌ ۳/۶ میلیون‌ هكتار زمین‌ زراعی‌ و ۲/۱ میلیون‌ هكتار باغ‌ مصرف‌ می‌شود.
در حال‌ حاضر راندمان‌ آبیاری‌ كه‌ عمدتاً به‌ صورت‌ غرق آبی‌ می‌باشد، بین‌ ۳۰ الی‌ ۴۰ درصد تخمین‌ زده‌ می‌شود و میزان‌ مصرف‌ آب‌ برای‌ آبیاری‌ محصولات‌ مهم‌ كشاورزی‌ نیز در مقایسه‌ با مصرف‌ متوسط‌ جهانی‌ بسیار بالا است‌.
متاسفانه‌ در بخش‌ كشاورزی‌ تاكنون‌ اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در جهت‌ افزایش‌ راندمان‌ آبیاری‌، به‌ نظر می‌رسد بی‌فایده‌ بوده‌ است‌ و با اینكه‌ بارها كارشناسان‌ امر درخصوص‌ پایین‌ بودن‌ راندمان‌ آبیاری‌ اراضی‌ كشاورزی‌ تذكر داده‌اند ولیكن‌ اتفاق‌ خاصی‌ روی‌ نداده‌ است‌. لذا به‌ نظر می‌رسد متولیان‌ امر در وهله‌ نخست‌ می‌باید نسبت‌ به‌ تعیین‌ الگوهای‌ كشت‌ بهینه‌ متناسب‌ در نقاط‌ مختلف‌ جغرافیایی‌ كشور از میزان‌ بارندگی‌ و نیاز آبی‌ گیاهان‌ اقدام‌ كنند.

با توجه با آمار و ارقام اعلام شده در رابطه با سرانه مصرف در بخش کشاورزی بدون شک  مدیریت صحیح، آموزش و فرهنگ سازی صحیح الگوی مصرف به شدت در بهینه سازی انرژی تاثیرگذار خواهد بود. سیستم های مدیریت هوشمند و سیستم های هوشمند آبخیزداری، بهترین و موثر ترین زیر ساختی است که در مسیر بهبود بهینه سازی انرژی میتوان استفاده نمود.

شرکت ایلیا راژمان صدرا بر آن شد تا عملکرد های کاربردی را به عنوان همیار و همکار در راستای مدیریت صحیح و هوشمند سازی کشاورزی در کنار مدیران باشد تا در مرحله تصمیم گیری با قدرت و اطمینان بالاتری عمل نمایند. علاوه بر آن این سیستم تحلیل، تعریف و سازماندهی موارد را به صورت بسیار هوشمند در حوزه کشاورزی انجام داده است.

کشاورزی هوشمند

توانایی های عملکردی سیستم:

1_ تعریف دسترسی های مدیریت، کارمند، کشاورز(متراژ،نوع کشت ، کشاورز و یا باغدار ،ادرس دقیق، پلاک زمین، مجوزهای زمین جهت نحوه استفاده از زمین)

2 _ تعریف نقشه و زمین های کشاورزی

3 _ تعریف نهر اصلی

4_ تعریف جوی ها و شاخه های نهر ها

5_ تعریف لوله ها و سیستم  آبداری با لوله

7_ کار گزاری سنسور رطوبت خاک جهت جلوگیری  استفاده بی رویه آب توسط روش غرق آبی

8_ تعریف سیستم پخش آب و تقسیم آب با توجه به زمان و دبی (حجم) تعریف شده برای هر زمین با استفاده از سیستم مکانیکی هوشمند

9 _ گزارش گیری از کل آمار مصرف آب و حجم آب استفاده شده در هر زمین ، منطقه، بخش

و تحلیلی از کل آمار و جلوگیری اتلاف و هدر رفت

10 _ اعلام حضور ناظر در محل و مکان

 

برای مطاله بخش فضای سبز هوشمند ، اینجا کلیک کنید .

هیچ یک از اعمال انسان، بازدهی صد در صد ندارد از این رو استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است. این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود. منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها، بکارگیری روش ها و سیاست ها در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد واستمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

شرکت فناوری هوشمند ایلیا راژمان صدرا در راستای اجرای سیاست های استراتژیک کشور در بخش انرژی و فضای سبز هوشند به منظور اعمال صرفه جویی و منطقی کردن مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و همچنین اجرای اقدامات مرتبط با بهره برداری کارآمد و بهینه انواع انرژی، تصمیم به ایجاد وسایل نوآورانه در این زمینه نموده است. به طور کلی فعالیت های شرکت بر مطالعه  و بررسی، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی به خصوص آب با کمک تجهیزات خود شکل گرفته است.

ضرورت بهینه سازی

علاوه بر بار اقتصادی عوامل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی را به همگان گوش زد میکند:

 • افزایش آلودگی محیط زیست با استفاده بی رویه از انرژی فسیلی
 • بالا بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی
 • رشد بالای مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف انرژی
 • عدم وجود سیستم بازیافت انرژی
 • متکی بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی

 

بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با سیستم های هوشمند

یکی از اهداف اصلی از بکارگیری سیستم های هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی و آب است. با استفاده از این سیستم انرژی و آب همواره به طور معقول و منطقی مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل کنترل همه جانبه، تلفات آن به طور چشمگیری کاسته می شود.

بررسی ها نشان می دهد با بکارگیری یک منطق کنترلی صحیح  تا  40 درصد از انرژی و آب مصرفی با کمک سیستم  هوشمند کاسته می شود. با توجه به آنکه مصرف انرژی و آب کاملا در کنترل قرار دارد، بهای پرداختی تا حد قابل قبولی کاهش می یابد.

بر این اساس فعالیت های اصلی شرکت که محوریت اصلی آن خواستن تا انجام است در قالب عملیات های زیر انجام میشود:

 • بهینه سازی مصرف آب در حوزه های مختلف مخصوصا آبخیزداری و فضای سبز
 • کمک به رشد تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات از لحاظ مصرف انرژی آب در صنایع
 • تحقیق و توسعه الگوی صحیح مصرف
 • اجرای طرح های کاهش دهنده آلاینده های زیستی

 

فضای سبز هوشمند با زوریل

 

مزیت سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند

جدیدترین ایده برای حفظ انرژی و آب استفاده از تجهیزات و سیستم های مدیریت نوین می باشد. سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند از جمله سیستم هایی می باشد که با کمک کنترلرهای پیشرفته و پیچیده میتواند  با مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوی مصرف، میزان اتلاف انرژی و آب را کاهش دهد.

بکارگیری سیستم های هوشمند در سیستم های مدیریتی و فضای سبز هوشند، باعث مصرف بهینه انرژی و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی و آب میشود. سیستم مدیریت هوشمند سیستمی است مرکب از سیستمهای کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط، هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این سیستم از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد. سیستم هوشمند امکان کنترل یکپارچه کل مجموعه را میسر می سازد و سیستمهای کنترلی در دورترین نقاط مجموعه هم به راحتی مانیتور و کنترل می شوند و نیازی به مراجعه به نقطه کنترلی نیست.

 

شکل نمودار انرژی-زمان

شکل نمودار انرژی-زمان

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل بخوانید .

پروپزال طراحی و معرفی شده در راستای هوشمندسازی سالن آمفی تاتر با رویکرد نوین ترین سیستم ها در عین حال کارا با زیرساخت بهینه سازی مصرف انرژی در مبحث اتوماسیون ساختمانی ( BMS )  و سیستم مدیریت هوشمند می باشد.

مجموعه تخصصی زوریل – مشاور ، طراح و مجری نوین ترین پروژه های جنوب کشور ( با 26 عضو ) افتخار همکاری با برندهای مطرح خارجی و ایرانی داشته است.

 • تنوع در طراحی سخت افزارهای موجود در سیستم هوشمند برای اجرا در تمام طراحی های داخلی
 • تمام طراحی ها با توجه به نیاز کارفرما و بدون محدودیت مطرح خواهد شد.
 • طراحی سیستم های صوت به صورت حرفه ای و یکپارچه
 • کنترل و مدیریت یکجا و سیستم یکپارچه
 • ارایه گزارشات مربوط و تحلیل دیتا
 • قابل کنترل از هرکاربر با هر تجهیز مانند : تلفن همراه – تبلت – پنل تاچ – کلیدهای لمسی و غیر لمسی
 • قابلیت افزایش امکانات به سیستم هوشمند در هر زمان
 • توانایی تعریف دسترسی ها ی متفاوت جهت تک تک افراد با توجه به سمت و جایگاه سیستمی
 • توانایی سناریو نویسی بدون نیاز به کارشناس فنی و بصورت نا محدود نسبت به نیاز
 • امکانات روز دنیا
 • رعایت نکات بهینه سازی مصرف انرژی
 • مانیتورینگ و بهینه سازی مصرف انرژی – سخت افزاری و نرم افزاری
 • کنترل هوشمند سیستم تهویه ( سرمایش و گرمایش )
 • کنترل هوشمند سیستم روشنایی
 • کنترل هوشمند سیستم امنیتی
 • اتوماسیون یکپارچه اپراتور جهت کنترل
 • کنترل از راه دور به همراه دریافت فیدبک از تمامی تجهیزات

پروپزال پیش رو به عنوان پیشنهادات در 6 بخش متفاوت به صورت مختصر با قابلیت گسترش ایده و کارایی سیستم و در نهایت ممکن سازی و اجرای طرح سالن آمفی تاتر مکتوب شده است.

 

سالن آمفی تاتر و هوشمند سازی آن

سیستم های روشنایی

 • امکان روشن یا خاموش شدن چراغ ها در ساعات مشخص متناسب با نیاز
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها متناسب با نور محیط
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها متناسب با حرکت یک فرد و نور محیط
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها با توجه به سناریوهای از پیش تعریف شده و متناسب با نیاز جلسه خط بندی روشنایی
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای روشن و یا خاموش کردن چراغ ها توسط یه اپراتور
 • امکان اضاف نمودن پوشش های روشنایی همچون پرده و پوششه های بیرونی جهت کنترل روشنایی مجموعه

 

سالن آمفی تاتر و هوشمند سازی آن با زوریل

سیستم تهویه

 • امکان روشن یا خاموش شدن اسپیلت در ساعات مشخص متناسب با نیاز
 • امکان روشن و یا خاموش شدن اسپیلت متناسب با دمای محیط
 • امکان تنظیم دورهای سرعت اسپیلت متناسب با حداقل و حداکثر دما برای هر دور
 • امکان روشن و یا خاموش شدن اسپیلت با اتصال سیستم هوشمند به سیستم حضور
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای روشن و یا خاموش کردن اسپیلت توسط اپراتور

 

سیستم تصویری

 • توانایی باز و بسته کردن پرده ویدیو پرژکتور به صورت دستی و هوشمند در سناریوهای متفاوت
 • خاموش و روشن کردن تمامی تلویزیون های کار شده در دیوارهای جانبی
 • خاموش و روشن کردن مانیتورهای کنفرانس کار شده به روی میزها و سوییچ کردن تصاویر

 

سالن آمفی تاتر و هوشمند سازی آن با خانه هوشمند زوریل

سیستم مانیتورینگ

 • مانیتورینگ انرژی و مدیریت مصرف انرژی
 • توانایی ثبت دیتا و آنالیز مصرف
 • مشاهده مدت زمان مصرف و مقدار مصرف
 • توانایی تعریف رزرو و مشخص نمودن اپراتور

 

سیستم سوییچر

 • توانایی جا به جایی تصویر از طریق سیستم هوشمند
 • کنترل تمامی مانیتورها و تلویزیون ها
 • کنترل دوربین های محاطی و محیطی

 

سیستم تردد هوشمند

 • کنترل تمامی گیت های ورودی – باز و بسته کردن به صورت اتومات و دستی
 • مانیتورینگ گیت ورودی مجموعه – تعداد حضور افراد در مجموعه
 • مانیتورینگ و کنترل ورود به بخش های خاص – اتاق های سرور ، مدیریت ، بخش بایگانی و…
 • قفل های برقی جهت کنترل سیستم درب اتاق کنفرانس

 

سالن آمفی تاتر و هوشمند سازی آن و کنترل تردد

می توانید برای دریافت مشاوره تخصصی با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

هوشمند سازی سالن کنفرانس را در بخش 1 شرح داده ایم .لطفا  برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید. 

سیستم سرمایش و گرمایش :  

 • امکان روشن یا خاموش شدن اسپیلت در ساعات مشخص متناسب با نیاز
 • امکان روشن و یا خاموش شدن اسپیلت متناسب با دمای محیط
 • امکان تنظیم دورهای سرعت اسپیلت متناسب با حداقل و حداکثر دما برای هر دور
 • امکان روشن و یا خاموش شدن اسپیلت با اتصال سیستم هوشمند به سیستم حضور
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای روشن و یا خاموش کردن اسپیلت توسط اپراتور

 

سیستم امنیتی :

 •   استفاده از سنسورهای حرکتی و نور جهت استفاده در سناریو های امنیتی
 • کمک به نگهبان های شرکت جهت ارتقای امنیت
 •   امکان ارسال اس ام اس به شماره های مشخص شده جهت اطلاع رسانی
 •   امکان مشخص شدن زون هایی که حرکت را مشاهده کرده اند
 •   امکان به صدا در آوردن آژیرها
 •   امکان اطلاع دادن هر فرد به هر بخش با توجه به پسور و رمز ورود
 •    امکان نمایانگر کردن باز و یا بسته بودن درب های سالن

هوشمند سازی سالن کنفرانس

سیستم تصویری: 

 •  توانایی باز و بسته کردن پرده ویدئو پرژکتور به صورت دستی و هوشمند در سناریو های متفاوت
 •   خاموش و روشن کردن تمامی تلوزیون های کار شده در دیوار های جانبی
 •   خاموش و روشن کردن مانیتور های کنفراس کار شده به روی میز ها و سوئیچ کردن تصاویر

 

کنترل سوئیچر ها  :

 •  توانایی جابه جایی تصویر از طریق سیستم هوشمند
 •   کنترل تمامی مانیتورها و تلوزیون ها
 • کنترل دوربین های محاطی و محیطی

 

سیستم مانیتورینگ انرژی و مدیریت :

 •   مانیتورینگ  انرژی و مدیریت مصرف انرژی
 •  توانایی ثبت دیتا و آنالیز مصرف
 •   مشاهده مدت زمان مصرف و مقدار مصرف
 •   توانایی تعریف رزرو و مشخص نمودن اپراتور

 

  سیستم تردد هوشمند :

 •  کنترل تمامی گیت های ورودی _ باز و بسته کردن به صورت اتومات و دستی
 •  مانیتورینگ گیت ورودی مجموعه _ تعداد حضور افراد در مجموعه
 •  مانیتورینگ و کنترل ورود به بخش های خاص _ اتاق های سرور، مدیریت، بخش بایگانی و …
 •  قفل های برقی جهت کنترل سیستم درب اتاق کنفرانس

هوشمند سازی سالن کنفرانس با زوریل

 نحوه پیاده سازی :

برای پیاده سازی هر سامانه از تکنولوژی ها و روش های مختلفی می توان استفاده نمود اما فارق از تکنولوژی ها طبیعتا مشخص نمودن فازهای پیاده سازی و ترتیب اولویت بندی آنها بسیار موثر و نتیجه بخش خواهد بود.

بر همین اساس اولین گام برای  ارایه یک مستند کامل از پیشنهادات و فرایندهای انجام پروژه (Proposal ) نیلز است تا فرآیندهای تحلیل و آنالیز به صورت دقیق تری صورت گیرد .

هوشمند سازی سالن کنفرانس با خانه هوشمند زوریل

 

 

سالن کنفرانس هوشمند ( بخش1 ) با خانه هوشمند زوریل

هدف :

اهداف کلان پیاده سازی سامانه مدیریت شامل موارد زیر است :

مانیتورینگ و  بهینه سازی مصرف انرژی _ سخت افزاری و نرم افزاری

کنترل هوشمند سیستم تهویه (سرمایش و گرمایش)

کنترل هوشمند سیستم روشنایی

کنترل هوشمند سیستم امنیتی

اتوماسیون یکپارچه اپراتور جهت کنترل

کنترل از راه دور به همراه دریافت فیدبک از تمامی تجهیزات

 

محیط اجرایی سامانه :

این سامانه در بستر شبکه مدباس RTU پیاده سازی خواهد شد و توسط برنامه هوشمندسازی زوریل ، تمامی برنامه ها انجام خواهد شد. برای بستر RTU نیاز به کابل 4 زوج داریم که دو زوج آن برای دیتا استفاده می شود و دو زوج دیگر برای برق 12 ولت AC  استفاده خواهد شد.

پرو تکل MODBUS :

شبکه MODBUS یک پروتکل ارتباطی دو طرفه است که در سال 1979 توسط MODICON عرضه شد.

کاربرد اولیه آن برای  استفاده در PLC ها بود ولی به تدریج بعنوان یک استاندارد ارتباطی پذیرفته شد و بسیاری از سازندگان تجهیزات اتوماسیون آن را پشتیبانی کردند. بدین ترتیب MODBUS بصورت یک استاندارد باز در آمد بگونه ای که محصولات سازندگان مختلف به سهولت توسط این پروتکل با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. پرونکل مدباس از لایه های 1 ،2 و 7 مدل OSI  استفاده میکند و در لایه فیزیکی RS485 / RS422/ RS2232  را به کار می برد. این پروتکل در محیط های صنعتی کاربرد فراوانی دارد و عمدتا بصورت ارتباط سیمی استفاده می شود هر چند قابلیت انتقال از طریق بیسیم نیز دارد.

سالن کنفرانس هوشمند

مزایا :

 

 • جهت کاربردهای صنعتی توسعه و گسترش یافته ، لذا بسیار قابل اطمینان است.
 • سادگی اتصالات (ساختار اتصالات مدباس ساده و قابل فهم است)
 • امکان پیکربندی در توپولوژی های مختلف (عمدتا بصورت شبکه زنجیره ای استفاده میشود ولی با توپولوژیهای معروف دیگر شبکه نظیر انشعابی ، ستاره ، رینک و یا هیبریدی نیز می تواند پیاده سازی شود)
 • آدرس دهی سه بایتی برای دستگاه ها موجب شده تا حدود 64000 * 250 دستگاه را بتواند پشتیبانی نماید.
 • پروتکلی آزاد و رایگان بوده که علاوه بر توابع استاندارد خود امکان تعریف توابع اختصاصی هر تولید کننده را نیز داراست و لذا توسعه پذیری و نگهداری ساده ای دارد.
 • انعطاف پذیری ارتباطات (قابلیت استفاده در ارتباط های سیمی RS485 و … ، بی سیم WIFI ، ZIGBEE و … وجود دارد )
 • امکان بکارگیری این پروتکل در شبکه های ترکیبی سیمی و بیسیم بطور همزمان (بکارگیری یکسان دستورات)
 • امنیت و اطمینان بالا از صحت داده ها با استفاده از چکینگ CRC و دریافت بازخورد
 • عدم محدودیت طول داده های ارسالی (امکان بکارگیری دستورات پیشرفته چندین بایتی) ، ضمنا بدلیل خلاصه بودن دستورات ، داده های ارسالی دارای سرباری نیستند (برعکس پروتکلهایی مانند S-BUS که چندین بایت سرباری دارند )

 

معایب :

 

در صورت استفاده از ارتباط سیمی نیازمند تغییرات و یا اضافه نمودن تغییرات در سیم کشی ساختمان است ( در مکانهایی که از قبل زیرساخت آن وجود نداشته باشد )

سالن کنفرانس هوشمند

مقدمه :

با توجه به اهداف اصلی، این سامانه به گونه ای طراحی شده است که نهایت انعطاف در اجرا و سناریو نویسی داشته باشد بدان معنا در هر زمان توانایی استفتده از سیستم به صورت سنتی و یا LOCALITY  و هوشمند را خواهد داشت .

 

فرآینده ها و امکانات پیشنهادی :

 

فرآیندهای و امکانات پیشنهادی ما به صورت زیر می باشد :

روشنایی :

 • امکان روشن یا خاموش شدن چراغ ها در ساعات مشخص متناسب با نیاز
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها متناسب با نور محیط
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها متناسب با حرکت یک فرد و نور محیط
 • امکان روشن و یا خاموش شدن چراغ ها با توجه به سناریو های از پیش تعریف شده و متناسب با نیاز جلسه خط بندی روشنایی
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای روشن و یا خاموش کردن چراغ ها توسط ی اپراتور
 • امکان اضاف نمودن پوشش های روشنایی همچون پرده و پوششه های بیرونی جهت کنترل روشنایی مجموعه

 

ادامه این بخش را در خانه هوشمند زوریل بخوانید.

کلید های هوشمند لمسی چیست؟

کلید های هوشمند لمسی نسل جدید کلیدهای برقی معمولی و از تجهیزات هوشمند سازی ساختمان است .  این کلید های لمسی قابلیت کنترل از راه دور به وسیله اینترنت را دارا می باشد. از نظر عملکرد ، ویژگی های منحصربه فرد و  پیشرفته ای دارند  که در نتیجه این عملکردها آسایش و و افزایش عملکرد را به همراه دارند. بر خلاف کلید های سنتی که تنها دارای یک عملکرد روشن و خاموش می باشند ، در کلید های هوشمند لمسی امکان انجام چندین عملیات و فرآیند بر روی یک کلید امکان پذیر می باشد که علاوه بر کارایی بالا ، تعداد کلید های مصرفی تقلیل می یابد.

کلید های مورد استفاده در خانه هوشمند برنامه پذیر بوده و می توانید با تنظیم سناریو های مختلف برای هر کلید، از هر یک چندین استفاده کرد .

کلید دو پل و چهارپل هوشمند لمسی زوریل

به عنوان مثال میتوان قبل از بیرون رفتن از خانه با فشردن یک کلید، سناریو خروج را برای منزل فعال کرد و یا در هنگام ورود به خانه، سناریو ورود را فعال کرد. و در آن ها کلیه سیستم های برقی از پیش تعیین شده در سناریو به صورت همزمان اجرا شوند . سیستم روشنایی با توجه به میزان نور محیط روشن، سیستم سرمایش و گرمایش در دمای دلخواه تنظیم، موسیقی مورد نظر شما پخش ، پرده ها باز و قهوه شما همزمان برای شما آماده شود. “تصور کنید ، شما فقط با لمس یک کلید تمام این کارها را  انجام داده اید.”

علاوه بر این ویژگی ها کلید های هوشمند را می توان از طریق  تلفن همراه یا تبلت خود نیز کنترل کنید. این قابلیت محدود به خانه نیست و شما حتی می توانید در مسافرت و بیرون از محل زندگی، خانه خود را کنترل کنید و امکان این را خواهید داشت که در بیرون از منزل و و هنگام مسافرت نیز از طریق گوشی همراه خود لامپ ها را در ساعتی از روز و به هنگام شب روشن کنید تا کسی متوجه عدم حضور شما در منزل نشود.

از دیگر ویژگی های کلیدهای هوشمند میتوان به قابلیت زمانبندی آن اشاره کرد. کلید های هوشمند زوریل و همچنین اپلیکیشن زوریل به شما این امکان را می دهد که شما برای کنترل  روشنایی ، سرمایش و گرمایش منزل خود و … زمانبندی ایجاد کنید. با این زمان بندی تا حد قابل توجهی در مصرف انرژی و هزینه های مربوط به آن صرفه جویی و علاوه بر آن راحتی را در منزل خود ایجاد کنید. به عنوان مثال می توانید به کلید ها طوری برنامه دهید که هنگامی که از محل کار خود به منزل میروید ، بدون فشردن و لمس هیچ کلیدی ، چراغ های منزل شما روشن ، اسپیلت روشن و منزل به دمای دلخواه شما برسد.

کلید های خانه هوشمند زوریل با استفاده از شیشه های فشرده و مقاوم در برابر خط و خش، علاوه بر زیبایی دوام و پایداری را به همراه داشته است.

کلید تموستات و کلید پرده برقی هوشمند لمسی زوریل

برای مطالعه بخش ۱ این مقاله اینجا کلیک کنید. 

برای مطالعه بخش ۲ این مقاله اینجا کلیک کنید. 

برای مطالعه بخش ۳ این مقاله اینجا کلیک کنید. 

برای مطالعه بخش 4 این مقاله اینجا کلیک کنید. 

بخش های سیستم مدیریت هوشمند هتل را در خانه هوشمند زوریل بخوانید.

HALL

سالن کنفرانس و اجتماعات برای برگزاری مراسمات و و جلسات و رویکردها ی مهم استفاده می شود . بنابراین داشتن سیستم صوتی و روشنایی و سیستم تهویه برای این بخش بسیار مهم است که با هوشمندسازی قابل کنترل و اجرا است. ارتباط با افراد مرتبط و اعلام تاریخ  و هماهنگی بصورت هوشمند بسیار ضروری است.

 • هماهنگی و مدیریت رزرو توسط اپراتور
 • اعلام زمانبندی تاریخ ها و هماهنگی با تمامی افراد مرتبط
 • سیستم پارکینگ هوشمند مختص مهمان ها
 • سیستم صوتی تخصصی
 • سیستم نورپردازی در چند حالت متفاوت
 • کنترل به صورت دستی و توسط اپراتور
 • و …

سالن کنفرانس و همایش

RETAURANT

سرعت عمل زیاد در برابر برآورده کردن خواسته های مهمانان ، صرفه جویی در وقت و مصرف انرژی از مزیت های رستوران های هوشمند در هتل ها می باشد . سفارش غذا و رزرو آن از طریق اپلیکیشن و کنترل زمان و جلوگیری از اتلاف وقت برای مهمانان از اهمیت زیادی برخوردار است.

 • سیستم روشنایی _ به همراه توانایی اجرای سناریو های متفاوت بر اساس نورپردازی های از قبل تعریف شده و تغییر کاربری سالن
 • سیستم صوت کامل و جامع
 • سیستم تهویه هوا با دسترسی ساده و دسترسی هوشمند
  سنسور کیفیت هوا و دما
  سیستم تسویه ساز هوا
 • کارگزاری سیستم های چندگانه : دزدگیر – قفل دیجیتال – لاک کردن سیستم هوشمند
 • توانایی رزرو و یا سفارش غذا از طریق راههای مرتبط _ اپلیکیشن و …
 • ارتباط کامل با رسپشن
 • سیستم مالی یکپارچه
 • و …

رستوران هتل

Office

با داشتن سیستم هوشمند در آفیس و اتاق کار و دادان سناریوهای مختلف بر اساس نیاز می توان آن را فضای مناسبی برای کار و ایجاد نظم در مجموعه  ، تامین امنیت و کنترل کامل بر هتل ، صرفه جویی در زمان و انرژی اشاره کرد.

 • سناریو پذیری : بر روی سیستم هوشمند میتوان سناریوهای مختلف بر اساس نیاز و استفاده از اتاق کار را تعریف کرد
 • پرده های هوشمند : بهینه سازی انرژی ( دما و نور ) محیط توسط پرده های هوشمند
 • امکان اتصال به سیستم پارکینگ
 • امکان اتصال به سیستم آیفون
 • در صورت نیاز امکان اتصال به تمام سیستم های واحد اصلی
 • ارتباط داخلی با یکدیگر و با مدیریت مجموعه
 • گزارشات
 • و …

آفیس و دفتر در هتل

Bedroom

یکی از مهم ترین بخش های هر هتل بدون شک اتاق های آن می باشد. که امنیت آن برای مهمانان حایز اهمیت است. از طریق قفل های هوشمند  و کنترل کامل بر روی اتاق در حضور یا عدم حضور شخص با سیستم های هوشمند قابل اجرا می باشد. داشتن ارتباط با رسپشن از طریق اپلیکیشن و بیان خواسته های مهمان بصورت آنلاین با سیستم های هوشمند قابل اجرا می باشد. همچنین می توان با داشتن سیستم صوتی هوشمند و روشنایی هوشمند فضای دلنشین تری برای مهمانان ایجاد کرد.

 • سیستم تردد _
 • سیستم روشنایی و کنترل تمامی تجهیزات
 • کنترل اتاق در هر وضعیت از هر نقطه
 • DND/MUR
 • آینه های هوشمند
 • سیستم تهویه
 • صوتی و مولتی مدیا
 • سیستم آلارم هوشمند : پخش صدا – تنظیم شدت نور – باز و یا بسته شدن پرده ها
 • سیستم صوتی : امکان صحبت با سایر قسمت های منزل و لابی من
  سیستم پخش موسیقی با دسترسی گوشی همراه – پنل تاچ Aux- Bluetooth – Usb –
 • قفل دیجیتال اتاق ها
 • آینه هوشمند با قابلیت پنل تاچ و امکان عکس برداری از شخص مقابل  آینه

 

اتاق خواب در هتل