کاربردهای BIM در مدیریت ساخت

کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت به شرح زیر می باشد :

تجسم طرح :

خلق مستندات پروژه در سیستم BIM امتیاز ویژه ­ای دارد و آن امکان تجسم پروژه در فضای سه بعدی است و این ماحصل عمده و محرک اصلی در طراحی با BIM است که تمامی کاربران را به استفاده از آن ترغیب می­کند. خلق دیجیتالی پروژه با ابزارهای جدید ما را در پیشبرد اهدافمان کمک می­کند امکان تداعی فضای خارجی و داخلی پروژه همانند بازی با کنسول  می­باشد به طوری­که شما با ایجاد یک گردش مجازی در فضای طراحی (walk through) تصاویر ملموسی از پروژه ایجاد نماید.

در آینده نه چندان دور کارفرمایان به معمارانی که با روش BIM طراحی می­کنند اعتماد بیشتری خواهند داشت چرا که می توانند در فضای واقعی و مسیرهای داخلی و خارجی پروژه حرکت نمایند و هیچ محدودیتی در ارائه فضای داخل و خارج پروژه ندارند.

 

تجزیه و تحلیل ساختمان :

با بررسی نوع تجزیه و تحلیل که پروژه به آن نیازمند است شما می توانید از مدل اطلاعاتی که ایجاد شده است به سهولت اطلاعات دقیق تر و مطمئن تری در اختیار بگیرید .

تجزیه و تحلیل ساختمان با بیم خود نیز به بررسی عوامل زیر می پردازد :

 

کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت و زوریل

 

  • تجزیه و تحلیل مقادیر و متره

هدف از آنالیز مقادیر دسترسی آسان به فرآیند تهیه متره مصالح به کار رفته در مدل است. از آنجایی که این روش در مدلسازی اطلاعاتی BIM دقیق تر و آسانتر است و به کمک نرم افزارهای مدلسازی نیز امکان پذیر است, امکان بروز خطا بسیار کم بوده و می توان متره عناصر و متریال ها را با ارقام صحیح از خود مدل استخراج کرد و با ایجاد هرگونه تغییرات آن را به روز رسانی نمود.

 

  • تجزیه و تحلیل برنامه ریزی ها

آنالیز برنامه‌ریزی‌ها در BIM به معنای کمک مدل اطلاعاتی پروژه در استفاده از برنامه های زمانبندی پروژه و اولویت فعالیت‌های ساخت می باشد به این ترتیب با اطلاعاتی که از مدل و عناصر مدل سازی شده در پروژه در اختیارمان قرار می‌گیرد می‌توانیم جدول زمانبندی پروژه را با محوریت مدل تهیه کنیم. با ابزارهای موجود در این مرحله می توانیم حتی با دسترسی به دید سه‌بُعدی جدول زمانی پروژه را تنظیم و تدوین نماییم.

 

  • تجزیه و تحلیل بصری

با استفاده از ابزارهای بخش تصویرسازی از مدل اطلاعاتی درک درستی از مدل و نمونه نهایی هر عنصر قبل از ساخت در یک نمونه دیجیتالی شبیه سازی شده ایجاد می شود که دید بیننده را در هر مرحله از کار پروژه بهتر می سازند.

 

  •  تجزیه و تحلیل انرژی

برای تجزیه و تحلیل انرژی ابزارها و نرم افزارهای همراستا با مدل سازی اطلاعاتی ساختمان در زمینه آنالیز انرژی وجود دارد که به طراح کمک می کنند تا بهترین انتخاب را در حین طراحی در کاهش مصرف انرژی در نظر بگیرد اصولاً این آنالیز بر روی مدل اصلی معماری انجام گرفته و می تواند در انتخاب نوع مصالح و سیستم های تاسیساتی کمک شایانی کنند.

 

 

  • تجزیه و تحلیل سازه ای

برای آنالیز بخش سازه ساختمان از ابزارهای ویژه‌ای استفاده می شود که ساختار اصلی آن ها بر مبنای عنصر مدل شده در بخش سازه استوار است برای اندازه گیری فشار و تنش موجود ناشی از بارهای ساختمان تک تک عناصر مدل شده به صورت جزئی و کلی بررسی شده و اطلاعات موجود برای هر عنصر میزان تحمل بار ها را در شرایط مختلف نمایش می دهد.

 

کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت با زوریل

 

مرور مراحل ساخت وکمک به طراحی :

یکی از مزایای مهم BIM این است که به پیمانکار و تیم آن، اجازه تحلیل و آزمایش چندین روش اجرا و وسایل مورد نیاز آن، قبل از شروع عملیات را می‌دهد. این قابلیت باعث آشکار شدن به موقع مشکلات ریز و درشت احتمالی خواهد شد که در صورت کشف دیرهنگام آن‌ها فرایند اجرا با چالش جدی روبرو می‌شد. پس از کشف اشکالات اجرایی، پیمانکار موضوع را با طراح در میان خواهد گذاشت تا نسبت به اصلاح طرح اقدام گردد. این مرورکاری از سوی دیگر می‌تواند منجر به تأیید استانداردهای کیفیت و ارزیابی وضعیت ایمنی ساخت گردد.

 

 

 

برنامه‌ریزی تجهیز کارگاه :

یکی از کاهای مهم بیم تجهیز کارگاه می باشد عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود. همه ی این فعالیت ها توسط بیم برنامه ریزی می شود.

 

برنامه زمان‌بندی و توالی عملیات ساخت :

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عملیات ساختمانی یکی از مهم‌ترین موضوعات فرایند مدیریت ساخت می‌باشد. این تلاش‌ها در حین فرایند ساخت ادامه می‌یابد و به‌طور مداوم تحت نظر قرار می‌گیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود. با اضافه کردن داده‌های برنامه زمان‌بندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان می‌باشد، به آن اضافه می‌گردد. بعد چهارم مدل، به دست اندرکاران پروژه کمک می‌کند تا قادر به تجسم برنامه زمان‌بندی شوند و عملاً متوجه گردند توالی صحیح عملیات ساخت، تا چه حد در موفقیت پروژه مؤثر می‌باشد. برنامه زمان‌بندی چهار بعدی یک ابزار توانمند برای مرحله بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه‌ریزی شده با پیمانکاران جزء، طراحان، کارفرما و سایر دست اندرکاران پروژه می‌باشد. تعیین برنامه زمان‌بندی با  BIM باعث بهینه شدن توالی عملیات ساخت و مدیریت تدارکات پروژه می‌گردد.

 

ادامه این بخش را در خانه هوشمند زوریل بخوانید. بیم چیست؟