کلید و پریز لمسی

قفل دیجیتال

فروشگاه زوریل

خانه هوشمند در یک نگاه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

سیستم های امنیتی خانه هوشمند زوری در نبود شما محافظ خانه شما می باشد . آزیر بخشی از سیستم امنیتی می باشد که با آشکار سازی ورود های غیر مجازه به صورت صوت می تواند باعث آگاهی افراد نزدیک به محل شود.

2

سنسور های مگنت درب و پنجره کاربردهای فراوانی در خانه هوشمند زوریل دارند .

در بخش امنیتی در صورت عدم حضور شما در منزل ، با باز شدن هر کدام از پنجره و یا درب ها اقدام به اعلام به شما کند و آژیر ها را به صدا در آورده و در صورت مجهز بودن درب ها و پنجره ها به کرکره های امنیتی آن ها را پایین آورده و خانه را امن کند.

در بخش های سر مایش و گرامیش می توان به محض باز شدن هر کدام از پنجره ها اقدام به خاموش نمودن و یا کم کردن وسایل سرمایش و گرمایش نمود .

3

کرکره های امنیتی در خانه هوشمند زوریل در بخش امنیتی نقش فعالی دارند . در هنگام خروج با فعال سازی سناریو خروج کرکره های امنیتی به پایین آمده و خانه را امن می کنند.

4

در خانه هوشمند زوریل ما سیستم های سرمایشی مانند چیلر ، کولر گازی و یا کولر های آبی را تحت کنترل خود خواهیم گرفت تا بتوانیم دمای آسایش شما را همیشه فراهم نماییم .

5

سیستم روشنایی بخش اعظمی از خانه هومشند زوریل می باشد که کنترل می شود و نور مورد نیاز با توجه به شرایط و نور موجود در محل تنظیم خواهد شد.

6

در خانه هوشمند زوریل در صورت اجرای گرمایش از کف می توان آن را به صورت هوشمند اجرا نمود و در قسمت پکیج و رادیاتور تنها می توان خاموش و روشن کرد و استفاده از شیرهای برقی برای کنترل شدت جریان خروجی آب در رادیاتورها پیشنهاد نمی شود.

7

در خانه هوشمند زوریل توسط سنسورهای دما اقدام هب اندازه گیری دمای محیظی می نماییم و متناسب با دما عملیات های لازم را انجام می دهیم .

8

در پارکینگ هوشمند خانه زوریل  ، به دلیل عدم امنیت ریموت ها موجود در بازار آنهارا حذف کرده ایم و به جای آن از طریق تماس با یک شماره تلفن ثابت درب را باز و یا بسته می نماییم که البته باید ابتدا شما در سیستم ثبت شده باشید در غیر اینصورت سیستم به شما پاسخ نمی دهد . سپس بعد از ورود به مجتمع آسانسور را به پارکینگ فرا می خوانیم .

9

سنسور حرکت ، برای سناریو های حرکتی و سناریو های امنیتی استفاده می شود .