پروژه خانه هوشمند زوریل

کد 024-100

استان: فارس

شهر: شیراز

کارفرما: مهندس مهدوی مقدم

تعداد واحد: 8

تاریخ شروع: 1398

وضعیت پروژه: شروع نصبیات

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه

پروژه مسکونی عمارت و ویژگی های خاص با توجه به منطقه و آدرس

نیاز کارفرما با توجه به شرایط تعریف شده در فاز یک طراحی و نظارت زیر ساخت هوشمند سازی و اصلاحیه مرتبط با معاونت فنی و اصلاحیه تاسیسات بود.

در فاز دو بعد از گذشت روند اجرایی و ساخت و شروع نصبیات کارفرما اقدام به خرید تجهیزات واحد ها هر کدام مجزا و با تجهیزات مورد نیاز همان واحد عقد قرارداد شد.

ساختمان 4 طبقه

8 واحد در 2 تیپ _ 3 خوابه