پروژه هوشمند سازی زوریل

کد 02-100

استان: فارس

شهر: شیراز

کارفرما: مجتمع ایده آل پارسی

تعداد واحد: آمفی تاتر

تاریخ شروع: 1398

وضعیت پروژه: تکمیل شده

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه

پروژه سالن آمفی تاتر هوشمند

در سال 1398 بنا به درخواست کارفرما در جهت طراحی به عنوان اولین سالن آمفی تاتر هوشمند در ایران شروع شد.

این پروژه در زمان تاسیسات شروع شد و اجراییات بر عهده تیم هوشمند سازی بوده.

سالن با ظرفیت 250 نفر

و در سال 1399 تحویل داده شده است